Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Investering in een steunzone door grote ondernemingen: opnieuw mogelijk sinds 25 juli 2022

Datum:

Sinds 25 juli 2022 kunnen grote ondernemingen (bedoeld in artikel 275/9 WIB 92) opnieuw het formulier 274 SZ indienen en zo genieten van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen in een steunzone (uiteraard enkel als alle voorwaarden nageleefd worden).

Ter herinnering:

  • Het formulier 274 SZ kan niet meer worden ingediend als de investering al meer dan 3 maanden is voltooid.
  • Er wordt geen steun verleend aan een nieuwe arbeidsplaats die al ingevuld is bij de indiening van het formulier 274 SZ.