Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Openbare sector - nieuwe regel voor de vrijstelling van bepaalde overuren die in 2020 en 2021 zijn gepresteerd

Datum:

In geval van onvoorziene omstandigheden die een dringende actie vereisen, kunnen overuren die worden gepresteerd in de openbare sector aanleiding geven tot een bezoldiging (in plaats van recuperatieverlof).

Deze bezoldiging wordt voortaan vrijgesteld van belastingen (onder bepaalde voorwaarden) met terugwerkende kracht, voor:

  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2020.
  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

Deze vrijstelling betreft met name de (statutaire en contractuele) ambtenaren van de RVA en de HVW.

De betrokken belastingplichtigen moeten niets doen. Hun werkgever stuurt de informatie door naar de FOD Financiën en stuurt hen vervolgens een nieuwe fiche 281.10 (jaarlijkse loonfiche) voor de inkomsten van 2020 en/of 2021.

Deze belastingplichtigen ontvangen in de komende maanden een nieuw aanslagbiljet voor de inkomsten van 2020 en/of 2021, met het bedrag dat aan hen zal worden terugbetaald. 

Meer informatie over de vrijstelling vindt u in de circulaire 2022/C/117.