Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitbreiding van het btw-tarief van 6 % voor sportinrichtingen - impact en teruggaaf na nieuwe voorwaarden

Datum:

Ingevolge een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, hebben we de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor sportinrichtingen gewijzigd.

Het tarief van 6 % geldt voortaan als aan al volgende voorwaarden voldaan is:

  • De sportinrichting biedt aan een klant persoonlijke begeleiding en/of groepslessen aan bovenop het verlenen van toegang tot de inrichting.
  • De klant heeft ook recht op toegang tot de sportinrichting buiten de tijdstippen van de persoonlijke begeleiding en/of de groepslessen.
  • De klant kan op die tijdstippen op zelfstandige wijze (zonder persoonlijke begeleiding en buiten de groepslessen) gebruik maken van de sportinrichting.

We zullen binnenkort een circulaire publiceren die de gevolgen van het arrest meer in detail bespreekt.

Wat is de impact van deze wijziging?

Omdat de wijziging ook voor het verleden geldt, heeft het een impact op de uitoefening van het recht op teruggaaf voor de btw die werd geheven in 2019.

Kwartaalindieners

Als kwartaalindiener hebt u twee opties om de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 te vragen:

  • via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor het vierde kwartaal 2022 (uiterlijk 20 januari 2023 in te dienen).
  • via een verbeterende aangifte voor het derde kwartaal, uiterlijk op 31 december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt de reeds ingediende aangifte voor het derde kwartaal 2022.

Indieners van maandelijkse aangiften

Als indiener van maandelijkse aangiften moet u het bedrag van de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 in rooster 62 opnemen, uiterlijk in de aangifte van november 2022 (uiterlijk op 20 december 2022 in te dienen).

U hebt twee opties om de teruggaaf voor het kalenderjaar 2019 te vragen:

  • via een brief aan de bevoegde dienst beheer, uiterlijk op 31 december 2022 te verzenden. U moet nadien nog het bedrag van de teruggaaf opnemen in rooster 62 van de periodieke aangifte voor december 2022 (uiterlijk op 20 januari 2023 in te dienen).
  • via een verbeterende aangifte voor de maand november 2022, uiterlijk op 31 december 2022 in te dienen. Deze verbeterende aangifte vervangt de reeds ingediende aangifte voor november 2022.