Jaarlijkse bevestiging

Om technische redenen is de informatie over de uiteindelijk begunstigden van alle informatieverstrekkers op 30 april 2020 automatisch bevestigd. Er moet dus vóór 2021 geen bevestiging meer worden gegeven.