Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

e-COLLECT (solidaire borgtochten)

Naast de e-DEPO-applicatie is e-COLLECT een nieuwe module, bedoeld voor financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen of door de minister van Financiën erkende ondernemingen, die hun activiteiten in de sector van de collectieve borgtochten uitvoeren. Deze module stelt deze bedrijven in staat om transparant en duidelijk toegang te hebben tot hun deposito's van fondsen die worden gebruikt om hun dossiers van borgtochten in e-DEPO te financieren.

 Ga naar e-COLLECT Meer informatie over e-DEPO(EXTERNE LINK)

In overeenstemming met de bepalingen voorzien in het K.B. van 14 maart 2002, moet de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende vennootschap bij de DCK voor al haar klanten (ondernemers/verkopers) een borgtocht neerleggen van:

  • minimum 20.000€ en 10% van de gewaarborgde borgtochten ( hetzij 0,5% van de prijs van de gedekte gebouwen/werkzaamheden); - hetzij in contanten (de DCK aanvaardt €) of in toegelaten effecten (de DCK aanvaardt Europese titels (in €) die bij de financiële ratingbureaus zijn genoteerd);
  • Indien als gevolg van de daling van de neergelegde effecten de waarde van de borgtocht met meer dan 20% daalt, moet de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende onderneming onmiddellijk haar deposito verhogen om de vastgestelde waardedaling te dekken.

Er moet ook worden opgemerkt dat de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende onderneming dezelfde ondernemer / verkoper niet mag waarborgen voor een bedrag dat groter is dan de zekerheid die wordt gesteld door de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën goedgekeurde onderneming. Volgens artikel 3 van het M.B. van 2 april 1963 behoudt de DCK zich het recht voor om een administratievergoeding te innen bij de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of het door de minister van Financiën erkende onderneming ten belope van 0,2% van de nominale waarde van het engagement als tussenpersoon (hetzij 0,01% van de prijzen van de te verkopen / realiseren gebouwen) met een minimum van € 6 per akte (akte ondertekend door de DCK).