Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Toegang

Toegang

Schema

Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)

GestTab Rol

Applicatie Links

Andere links

CONTACT

 


 

Schema

 

 


 

Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)

        1. Step-by-step guide: HIER
        2. Link CSAM: HIER

 

GestTab Rol

    1. De gebruikershandleiding: HIER
    2. Toekennen van de test “FOD Fin GestTab” rol: HIER
    3. Toekennen van de Prod “FOD Fin GestTab” rol:  HIER

 

Applicatie Links

  1. URL Test voor intern gebruik : HIER
  2. URL Productie voor extern gebruik : HIER
  3. URL Test voor extern gebruik :HIER
  4. URL Productie voor intern gebruik : HIER

   

Andere links

  1. Certificaten eID (elektronische identiteitskaart) : HIER
  2. Rollen administratie: HIER
  3. Codes accijnzen: HIER
  4. Test EID : HIER