Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnzen

De accijnzen

Accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten vervaardigd in België, of afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd uit een niet-EU land (een "derde land").

 • We onderscheiden:
 • de (gewone) accijns
 • de bijzondere accijns
 • de bijdrage op de energie (voor energieproducten en elektriciteit)
 • de controleretributie (voor huisbrandolie)
 • de totale accijnsbelasting (die de som is van de 4 voorgaande categorieën)

Indeling van de accijnzen:

1. Accijnsproducten die op communautair vlak geharmoniseerd zijn:

 • energieproducten en elektriciteit
 • gefabriceerde tabak
 • alcohol en alcoholhoudende dranken (bier, wijn, andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol)

  Deze producten zijn onderhevig aan:
   
 • een (gewone) accijns voor de BLEU (Belgisch Luxemburgse Unie), en een
 • bijzondere accijns (en eventueel een bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor de Belgische staatskas.

2. Nationale accijnsproducten (die niet op communautair vlak geharmiseerd zijn):

 • alcoholvrije dranken
 • koffie

Deze producten worden belast met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor de Belgische staatskas.

Maatstaf van heffing:

Naargelang het product, baseren we ons op de hoeveelheid en/of de waarde.

Verpakkingsheffing

De verpakkingsheffing is een belasting die men heft op individuele verpakkingen die dranken bevatten, behalve melk en gearomatiseerde dranken op basis van melk:

 • op individuele herbruikbare verpakkingen -> 1,41 euro per hectoliter product
 • op individuele, andere dan herbruikbare verpakkingen -> 9,86 euro per hectoliter product

Meer info

Douane:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane

Accijnzen:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen