Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Attest van overdracht van handelsfonds

Om te voorkomen dat de overnemer een deel van de schulden van de overdrager moet betalen, is het sterk aan te raden om een attest van overdracht van handelsfonds te vragen. Dat attest biedt zekerheid dat de overdrager geen schulden bij de FOD Financiën meer heeft.

Hoe kunt u het attest van overdracht van handelsfonds krijgen?

Het is de overdrager van het handelsfonds die het aanvraagformulier moet invullen en het naar het team invordering bevoegd voor zijn woonplaats moet sturen. 

De overdrager kan het aanvraagformulier downloaden via MyMinfin door :

  • onder 'Nuttige links' op 'Formulieren' te klikken,
  • de administratie 'Invordering - Directe belastingen' te kiezen en op zoeken te klikken.

Download het document 'Overdracht van een geheel van goederen', vul het in en stuur het naar het bevoegde team invordering.

Wat als de overdrager geen schulden meer heeft?

Na ontvangst van de aanvraag onderzoeken wij of de overdrager schulden heeft bij de FOD Financiën en informeren we of er een belastingcontrole bezig of gepland is. Als de overdrager geen schulden heeft en er geen controle voorzien is, krijgt de overdrager het attest.

Wat als de overdrager nog wel schulden heeft?

De overdrager krijgt geen attest. Dat kan erg negatieve gevolgen hebben voor de overnemer:

  • De niet-tegenstelbaarheid van de overdracht aan de ontvanger: we kunnen dus gewoon beslag blijven leggen op aan de overnemer overgedragen activa voor de schulden van de overdrager.
  • De hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer voor de schulden van de overdrager: we kunnen dus ook op de eigen bezittingen van de overnemer uitvoeren. Die hoefdelijke aansprakelijkheid gaat in na de eerste maand nadat het tea minvordering op de hoogte gebracht werd van de overname zonder dat er een geldig attest van overname van handelsfonds werd toegevoegd (zie hieronder).

Hoe weet het team invordering of de overname heeft plaatsgevonden?

De overdrager of de overnemer moet het team invordering op de hoogte brengen van de overname:

  • Alleen de overdrager moet ook een door een notaris met het origineel eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht van het handelsfonds opsturen. 
  • Voor de overnemer moet de overdrager bij de kopie van die akte ook het attest van overdracht van handelsfonds voegen, als hij dat van het team invordering gekregen heeft. Anders kan dat dus negatieve gevolgen hebben voor de overnemer. De overdrager moet dit bovendien doen binnen de 30 dagen nadat hij dat attest van overdracht van handelsfonds gekregen heeft, want het blijft maar 30 dagen geldig.