Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Attesten

Als onderneming kunt u attesten nodig hebben die de FOD Financiën aflevert.

Ontvang uw attesten snel en beheer uw aanvragen gemakkelijk MyMinfin.

Een attest aanvragen bij de FOD Financiën

 • Attest van geldigheid van een btw-nummer

  Wilt u de geldigheid van een btw-nummer binnen de Europese Unie controleren?

  Via de toepassing VIES van de Europese Commissie kunt u onmiddellijk een controle uitvoeren en een attest van geldigheid verkrijgen.  

  Als de gegevens in VIES niet voldoende zijn of als u meerdere aanvragen tegelijk wilt indienen, kunt u ons een attest van geldigheid van een btw-nummer vragen.

  Hoe vraag ik een attest van geldigheid van een btw-nummer aan?

 • Attest van schuldentoestand (of afwezigheid van schuld)

  U kunt een attest van schuldentoestand vragen om een overzicht te krijgen van de schulden van uw onderneming, of net om te bewijzen dat uw onderneming geen schulden heeft.

  Dit attest is een momentopname en omvat enkel fiscale schulden bij de FOD Financiën over:

  Hoe vraag ik een attest van schuldentoestand aan?

 • Attest voor openbare aanbesteding - Telemarc

  De inschrijvende ondernemingen moeten het attest voor openbare aanbesteding enkel aanvragen wanneer een aanbestedende overheid nog geen toegang heeft tot Telemarc.

  Hoe vraag ik een attest voor openbare aanbesteding – Telemarc aan?

 • Fiscaal woonplaatsattest (276conv)

  Wanneer uw onderneming buitenlandse inkomsten heeft, hebt u mogelijk een ‘fiscaal woonplaatsattest (of -certificaat)’ nodig. Dit attest, dat bestemd is voor de buitenlandse administratie, bewijst dat de fiscale woonplaats van uw onderneming zich daadwerkelijk in België bevindt.

  Hoe vraag ik een fiscaal woonplaatsattest aan?

 • Attest van overdracht van handelsfonds

  Als u uw handelsfonds overdraagt, kunt u een attest van overdracht van handelsfonds aanvragen om aan de overnemer te bewijzen dat u geen openstaande schuld hebt bij de FOD Financiën.

  Hoe vraag ik een attest van overdracht van handelsfonds aan?

 • Attest van consultatie van inhoudingsplicht

  Ondernemingen en zelfstandigen in de bouwsector, vleessector en sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten zijn wettelijk verplicht om een deel van het factuurbedrag in te houden als een (onder)aannemer schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

  Hoe maakt u een attest van consultatie van inhoudingsplicht aan?

  Via de e-service Check Inhoudingsplicht controleert u of een (onder)aannemer schulden heeft en maakt u een attest van consultatie van inhoudingsplicht aan.

  Opgelet! Dit attest is alleen geldig op de dag van de raadpleging. Als u de factuur op een andere datum betaalt, moet u bij de betaling opnieuw controleren of u een inhouding moet doen.

 • Btw-attest voor commerciële nummerplaten

  De commerciële nummerplaten worden gebruikt door professionals in de automobielsector. Het gaat om de zogenaamde handelaarsplaten, proefrittenplaten en beroepsplaten.

  Wanneer u een aanvraag indient bij de DIV hebt u alleen een btw-attest nodig voor de hernieuwing van een handelaarsplaat of voor een bijkomende handelaarsplaat.

  Hoe vraag ik een btw-attest voor commerciële nummerplaten aan?

 • Attesten over patrimoniumgegevens

  Hebt u een kadastraal uittreksel, een hypothecair getuigschrift of andere patrimoniumgegevens nodig?

  Raadpleeg de lijst