Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvang, wijziging en einde activiteit

Als u een btw-activiteit start, wijzigt of stopzet, moet u, naargelang het geval, een formulier 604A, 604B of 604C indienen.

Om uw administratieve btw-procedures te vereenvoudigen en om de status van uw aanvraag te raadplegen, moet u die formulieren verplicht online indienen via de toepassing e604.
 

Dien uw formulier 604A, 604B of 604C online in

Kies bij het aanmelden voor de optie 'in naam van een onderneming'.
 

Probleem met de toegang? Raadpleeg onze FAQ.
 

Aanvang, wijziging en einde activiteit

 • Wat moet ik doen alvorens een activiteit aan te vangen ?

  U moet twee aanvragen indienen:

  1. Aanvraag van een ondernemingsnummer
  2. Aanvraag tot btw-identificatie

  Aanvraag van ondernemingsnummer

  U moet eerst een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • Bent u een natuurlijk persoon?
   Via een erkend ondernemingsloket naar keuze.
    
  • Bent u een rechtspersoon?
   Via de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
    
  • Bent u een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid?
   • Streeft u uitkeringen van winsten na?
    Via een erkend ondernemingsloket.
     
   • Streeft u geen uitkeringen van winsten na?
    Via uw bevoegde team beheer.
    Vind de contactgegevens in de kantorengids > Professioneel > Aangifte > Aangifte btw > Vul  uw gemeente in > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.

  De niet in België gevestigde belastingplichtigen die zich voor de btw moeten laten identificeren, moeten zich rechtstreeks richten tot het Centrum KMO Specifieke Materies.
  Vind de contactgegevens in de kantorengids > Internationaal > Aangifte > Aangifte btw - buitenlandse belastingplichtige > Land: Andere > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.

  Aanvraag tot btw-identificatie

  Dien uw aanvraag tot btw-identificatie in ten minste twee dagen na de inschrijving van uw onderneming in de KBO, maar voordat u uw economische activiteit start.

  • Vul de aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) in. Doe dat: U kunt uitzonderlijk een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling indienen bij uw team beheer (kantorengids > ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte btw’ > gemeente van uw onderneming > categorie = ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’), enkel als u niet beschikt over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden bij de toepassing.
  • Uw team beheer zal uw ondernemingsnummer activeren als btw-identificatienummer en zal u daarvan op de hoogte brengen:
   • via een kennisgeving in uw eBox (met een link naar de brief in MyMinfin)
   • via een aangetekende brief als u de kennisgeving in uw eBox niet geopend hebt

 • Wat moet ik doen als ik mijn activiteit of gegevens wil wijzigen?

  Zodra er informatie wijzigt die in de aanvraag tot btw-identificatie werd opgenomen (fiscaal adres, belastingregeling, bankrekeningnummer ...), moet u dat binnen de maand melden door een aangifte tot wijziging van btw-identificatie (formulier 604B) in te dienen.

  Voor wijzigingen die al werden gemeld en opgenomen in de KBO (bv. wijzigingen van rechtsvorm, woonplaats, maatschappelijke zetel enz.) moet u geen formulier 604B indienen.

  • Vul de aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B) in. Doe dat: U kunt uitzonderlijk een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling indienen bij uw team beheer (kantorengids > ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte btw’ > gemeente van uw onderneming > categorie = ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’), enkel als u niet beschikt over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden bij de toepassing.
  • Uw team beheer zal zo nodig uw gegevens wijzigen of opnieuw contact met u opnemen.

  Opmerkingen

  • Voor wijzigingen in verband met de benaming, het adres of hun leden: de vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkering van winsten nastreven, moeten zich wenden tot een erkend ondernemingsloket.
  • Als u wilt overschakelen naar de btw-vrijstellingsregeling moet u bepaalde termijnen in acht nemen.

   ​U moet uw aanvraag indienen:

   • voor 1 juni voor een inwerkingtreding op 1 juli
   • voor 15 december voor een inwerkingtreding op 1 januari
     
   Wanneer u de btw-vrijstellingsregeling verlaat, kunt u er pas naar terugkeren vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op uw verandering van regeling.
 • Wat moet ik doen als ik mijn activiteit stopzet?

  • Vul binnen de maand de aangifte tot stopzetting (formulier 604C) in. Doe dat: U kunt uitzonderlijk een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling indienen bij uw team beheer (kantorengids > ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte btw’ > gemeente van uw onderneming > categorie = ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’), enkel als u niet beschikt over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden bij de toepassing.
  • Uw team beheer zal uw btw-nummer stopzetten en zal u daarvan op de hoogte brengen:
   • via een kennisgeving in uw eBox (met een link naar de brief in MyMinfin)
   • via een aangetekende brief als u de kennisgeving in uw eBox niet geopend hebt

 • Kan ik mijn btw-identificatie overdragen naar een andere onderneming?

  In België is de overdracht van een btw-identificatie niet mogelijk.

  Als onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) kunt u echter wel:

  • een deel of het geheel van uw activiteiten overdragen aan een andere onderneming.
  • een deel of het geheel van de activiteiten van een andere onderneming overnemen.

  U behoudt uw btw-identificatie als u andere activiteiten overneemt.

  Meer info in de Btw-Commentaar - Hoofdstuck 16. Specifieke topics - Afdeling 6. Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling

 • Hoe worden mijn gegevens als belastingplichtige opgenomen in VIES (Europese toepassing voor de uitwisseling van inlichtingen over de btw)?

  Door uw btw-nummer in te geven in de toepassing VIES, kunnen alle economische partners de geldigheid controleren en hebben ze toegang tot volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres

  Opgelet! U oefent uw economische activiteit uit op een ander adres (bedrijfszetel) dan uw fiscale woonplaats (privéadres)? Om het bedrijfsadres weer te geven in VIES, moet u ons dat doorgeven:

  Anders zal VIES het adres van uw fiscale woonplaats (privéadres) weergeven.