Bijzondere aangifte

Bijzondere btw-aangifte

 • Wat is een bijzondere btw-aangifte ?

  Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.

  De aangifte omvat dus bepaalde speciale aankopen en ontvangen dienstprestaties. In tegenstelling tot de klassieke periodieke btw-aangifte moet u verkopen en verstrekte diensten niet in een bijzondere btw-aangifte opnemen.

  De aangifte bevat onder meer volgende gegevens: 

  • identificatiegegevens van de aangever
  • tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft
  • belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing …)
  • ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen
  • verschuldigde belasting en positieve of negatieve herzieningen van de belasting
  • uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag
  • aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag
  • datum en handtekening van de aanvrager
 • Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen ?

  De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichten die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:

  • vrijgestelde kleine ondernemingen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen
 • Wanneer moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend ?

  De bijzondere btw-aangifte is een kwartaalaangifte die u in principe driemaandelijks moet indienen. Als u tijdens een bepaald kwartaal geen enkele handeling verricht waarop btw verschuldigd is moet u geen (nihil-)aangifte indienen.  

  De aangifte moet u uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden, indienen. 

  Binnen dezelfde periode moet u ook het bedrag van de verschuldigde btw betalen.

 • Waar en hoe kan de bijzondere btw-aangifte worden ingediend ?

  De bijzondere btw-aangifte kunt u indienen: