Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse klantenlisting

Jaarlijkse klantenlisting

 • Wat is de jaarlijkse klantenlisting ?

  De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw). Uw klanten die alleen vrijgestelde handelingen verrichten (artikel 44 van het Btw-Wetboek) en die toch over een BE-nummer beschikken, moeten niet in de listing worden opgenomen.

  Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

 • Moet ik een jaarlijkse klantenlisting indienen ?

  Ja, als uw onderneming btw-plichtig is.

  Uitzondering - vrijgestelde handelingen

  U moet geen klantenlisting indienen als uw onderneming alleen handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-Wetboek en die geen recht geven op aftrek van de btw.

  Opgelet: Als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet u wel een klantenlisting indienen maar de door artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen er niet in opnemen.

  Uitzondering - vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

  U moet niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, en
  • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten
   • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
   • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.
 • Wat moet ik doen als ik het vorige jaar geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld ?

  U bent Wat doen?
  Een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen
  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen
  • Of dien een nihil-listing in
  Een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling Dien een nihil-listing in
  Een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling U moet niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers indienen (zie vraag hierboven)
  Lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen
  • Dien een nihil-listing in
  • Of informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk
  Een andere belastingplichtige Informeer uw bevoegde kantoor schriftelijk
 • Wanneer moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen ?

  U moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

  Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u de klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

 • Hoe moet ik de jaarlijkse klantenlisting indienen ?

  Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de klantenlisting langs elektronische weg indienen via Intervat.  

  Als u uw periodieke btw-aangiften op papier indient, kunt u dat op dezelfde manier doen voor de klantenlisting. U moet het formulier aanvragen bij uw bevoegde kantoor en het indienen bij het scanningcentrum. 

  Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling (vrijstellingsregeling, landbouwregeling, buitenlandse btw-plichtige …) bent u vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. U kunt natuurlijk, om het uzelf gemakkelijker te maken, altijd Intervat gebruiken. 

  Meer informatie over Intervat 
   Meer informatie over het papieren formulier (PDF, 677.03 KB)