Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Periodieke aangifte

Periodieke btw-aangifte

 • Wat is een periodieke btw-aangifte?

  De periodieke btw-aangifte heeft onder meer als doel om de FOD Financiën op de hoogte te brengen van:

  • het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de btw die op deze handelingen verschuldigd is
  • het bedrag van de handelingen met leveranciers en dienstverrichters (inkomende handelingen) en van de aftrekbare btw

  Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde btw en de aftrekbare btw duidelijk.

 • Moet ik periodieke btw-aangiften indienen ?

  Ja, zodra uw onderneming onderworpen is aan de btw en u een recht op aftrek van btw hebt. U kunt periodieke btw-aangiften per maand of per kwartaal indienen.

  U bent daarentegen vrijgesteld van de verplichting tot indiening van periodieke btw-aangiften in de volgende gevallen:

  • uw onderneming is onderworpen aan de vrijstellingsregeling
  • uw onderneming is onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • uw onderneming verricht uitsluitend leveringen van goederen of diensten die zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek en waarvoor u geen recht op aftrek van btw hebt
  • uw onderneming voert bepaalde activiteiten uit en maakt geen gebruik van het recht op aftrek van de btw. Zijn onder meer bedoeld: de activiteiten van wasserijen, ververijen, stomerijen, binnenvaart, verkoop van afvalstoffen, agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
 • Moet ik mijn btw-aangiften per maand of per kwartaal indienen?

  De indiening van btw-aangiften per maand is de regel.

  In afwijking van deze regel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, kiezen voor btw-aangiften per kwartaal. De voorwaarden zijn:

  • Het omzetcijfer van uw onderneming bedraagt niet meer dan 2.500.000 euro (exclusief btw).
  • Het omzetcijfer van uw onderneming bedraagt niet meer dan 250.000 euro (exclusief btw) voor het geheel van de leveringen van:
   • energieproducten (minerale oliën of andere producten die bedoeld zijn om als brandstof gebruikt te worden),
   • toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen,
   • landvoertuigen uitgerust met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving.

  Opgelet! U kunt niet kiezen voor btw-aangiften per kwartaal als u verplicht bent om maandelijks intracommunautaire opgaven in te dienen. Dat is het geval als het totaalbedrag van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen en de verkopen in het kader van driehoeksverkeer hoger was dan 50.000 euro in het kwartaal in kwestie of in één van de vier vorige kwartalen.

 • Wanneer moet ik mijn btw-aangifte indienen?

  U moet uw btw-aangifte ten laatste indienen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden.

  Bijvoorbeeld:

  • De btw-aangifte van januari moet u ten laatste op 20 februari indienen.
  • De btw-aangifte van het eerste kwartaal moet u ten laatste op 20 april indienen.

  In de zomervakantie krijgt u uitstel voor het indienen van uw btw-aangifte:

  • Maandindieners:
   • De btw-aangifte van juni moet u ten laatste op 10 augustus indienen (in plaats van 20 juli).
   • De btw-aangifte van juli moet u ten laatste op 10 september indienen (in plaats van 20 augustus).
  • Kwartaalindieners:
   • De btw-aangifte van het tweede kwartaal moet u ten laatste op 10 augustus indienen (in plaats van 20 juli).

  Meer informatie vindt u in de btw-kalender.

 • Hoe moet ik btw-aangiften indienen?

  In principe moet u uw periodieke btw-aangifte altijd op elektronische wijze indienen via de toepassing Intervat.

  Alleen als u of uw mandataris in de onmogelijkheid verkeert om deze aangifte op elektronische wijze in te dienen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. Bijvoorbeeld:

  • U beschikt niet over de nodige informaticamiddelen.
  • Een buitenlandse gevolmachtigde staat in voor de indiening van de btw-aangifte.
  • In geval van technische problemen.

  Daarvoor moet u dan wel een ondertekende, schriftelijke verklaring met daarin de redenen indienen bij uw bevoegde kantoor. U moet daar ook blanco aangifteformulieren (nr. 625) aanvragen en ze ingevuld en binnen de daartoe voorziene termijn naar het scanningcentrum sturen.

 • Wanneer moet ik mijn verschuldigde btw betalen?

  U moet de verschuldigde btw ten laatste betalen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden.

  Opgelet! De vakantieregeling geldt niet voor betalingen. Hoewel u uitstel krijgt voor het indienen van uw btw-aangifte, moet u de verschuldigde btw toch ten laatste betalen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden.

  Meer informatie vindt u in de btw-kalender.