Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw betalen

Mijn btw betalen

 • Op welk rekeningnummer moet ik betalen?

  Rekening courant btw

  U deed een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn in de toepassing Intervat (of in uitzonderlijke gevallen bij een team beheer) werd ingediend:

  • BE22 6792 0030 0047: dienst btw-ontvangsten Brussel

    

  Buiten de rekening courant btw

  U heeft een btw-schuld als gevolg van een op nulzetting of definitieve afsluiting van uw rekening courant, (bijzondere rekening) of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle.

  U ontving vooraf al een uitnodiging tot betaling van deze btw-schuld. De uitnodiging vermeldt de manier waarop u kan betalen:

  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Vlaams Gewest of in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Nederlandse taal):

   BE31 6792 0034 9355: dienst btw-ontvangsten Mechelen
    
  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Waals Gewest, in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Franse taal) of in de Duitstalige gemeenschap:

   BE42 6792 0034 9254: dienst btw-ontvangsten Namen
 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Voor de betaling van uw periodieke aangiften (rekening courant btw), gebruikt u een gestructureerde mededeling die gebaseerd is op uwondernemingsnummer. Die gestructureerde mededeling kan u zelf berekenen.

  Voor de betaling van een btw-schuld door een op nulzetting of een afsluiting van uw rekening courant of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle (buiten de rekening courant btw), moet u een andere gestructureerde mededeling gebruiken. Deze mededeling vindt u op het betaalbericht (onmiddellijk te betalen).

  De gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij een snellere verwerking van uw dossier verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u na de vervaldag betaalt, zult u nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro). U betaalt geen interesten als die niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De rentevoet in fiscale zaken wordt jaarlijks aangepast. Tijdens het derde trimester van elk jaar, publiceert de FOD Financiën een bericht met vermelding van de rentevoet voor het volgende kalenderjaar.

  De rentevoet in fiscale zaken (4 % per jaar voor 2023) moet worden verhoogd met 4 % om de rentevoet van de nalatigheidsinteresten te verkrijgen op te betalen btw-bedragen.

  De voor 2023 toepasselijke rentvoet van de nalatigheidsinteresten bedraagt bijgevolg 8 % per jaar.

  De nalatigheidsintrest wordt maandelijks berekend vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de daaropvolgende maand. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand aangerekend.

  Voorbeeld: u moet, voor de aangifte van het eerste kwartaal 2023, 1.560 euro btw betalen uiterlijk op 20 april 2023. U betaalt die pas op 15 september 2023. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf 21 april tot en met 20 september (5 maanden).

  Het bedrag van de interesten is dan 1.560 euro x 8 % / 12 x 5 maanden

 • Wat als ik mijn btw niet op tijd kan betalen?

  Hebt u een openstaande btw-schuld bij de FOD Financiën en kunt u door tijdelijke betaalproblemen het gevraagde bedrag niet op tijd betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing. Opgelet: voor achterstallen op een rekening-courant kunnen we nooit een afbetalingsplan toekennen.
   

  Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te krijgen?
   

  U kunt uw schuld betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum

  Makkelijk en zonder formaliteiten: als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u een afbetalingsplan krijgen zonder bijkomend onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • De aanvraag moet op tijd gebeuren (ten laatste op de uiterste betaaldatum van uw schuld). 
  • U hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U komt de verplichtingen over de aangifte en betaling van bronbelastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, roerende voorheffing ...) na.

  Opgelet: 

  • Als u niet voldoet aan een van die voorwaarden, betekent dat niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. We houden dan wel rekening met uw inkomsten en uitgaven om te bepalen of en voor hoe lang we er een toekennen (zie (U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum' hieronder).
  • Ook met een afbetalingsplan moet u nalatigheidsinteresten betalen. Hoe sneller u dus begint te betalen, hoe beter het voor u is.
    

  U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum

  Als u zich in een van de volgende drie gevallen bevindt, staan we niet automatisch een afbetalingsplan toe, maar voeren we eerst een onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • U kunt niet betalen binnen de vier maanden na de uiterste betaaldatum.
  • U hebt ook andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U vraagt het afbetalingsplan aan na de uiterste betaaldatum van de schuld.

  Bij het toekennen van een afbetalingsplan houden we rekening met:

  • uw betalingscapaciteit (die we bepalen op basis van uw werkelijke inkomsten en uitgaven),
  • de termijn waarin u de schuld(en) volgens die betalingscapaciteit kunt betalen,
  • het feit dat de maximale looptijd van het plan nooit langer mag zijn dan 12 maanden na het onstaan van de meest recente schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.
    

  U kunt uw schuld niet betalen binnen de 12 maanden na het onstaan van de schuld

  Een afbetalingsplan helpt u niet omdat u betalingsproblemen hebt op lange termijn, maar afhankelijk van uw situatie zijn er wel alternatieven voor een afbetalingsplan

 • Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

  U hebt een btw-schuld bij de FOD Financiën en door tijdelijke betalingsproblemen kunt u die niet op tijd betalen, maar u kunt wel betalen binnen de vier maanden of tussen de vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum? Maak het u gemakkelijk: vraag uw afbetalingsplan online via MyMinfin.be.

  Vraag een afbetalingsplan via MyMinfin

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan als ik geen toegang heb tot MyMinfin?

  1. Via een brief aan een van onze infocenters
   

  Als u uw schuld binnen de vier maanden kunt betalen

  Stuur een brief met uw aanvraag naar een van onze infocenters. Noem in uw brief zeker:

  • uw nationaal nummer,
  • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U vindt die info allemaal terug op het betaalbericht.
   

  Als u uw schuld binnen de vier tot twaalf maanden kunt betalen

  Stuur het  papieren aanvraagformulier (PDF, 704.13 KB) naar een van onze infocenters. Wilt u een afbetalingsplan voor een rechtspersoon? Gebruik dan dit  aanvraagformulier voor rechtspersonen (PDF, 660.06 KB). Noem zeker:

  • uw nationaal nummer,
  • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt. 

  U vindt al die info op het betaalbericht.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinteresten en extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 
   

  2. Door een afspraak te maken bij een van onze infocenters

  U kunt door te bellen naar ons contactcenter op het nummer 02 572 57 57.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinterestenen extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

 • Kan iemand anders in mijn plaats een btw-teruggave vragen of een betaling doen?

  Ja, u kunt een beroep doen op een derde om een btw-teruggave te vragen of een btw-betaling te doen. U moet die derde daar dan wel voor gemandateerd hebben of hij moet een volmacht hebben om in uw naam te handelen.
   

  Hoe een mandaat regelen?

  Mandaten worden toegekend via de toepassing ‘Mandaten’. Die toepassing kan gebruikt worden door Belgen met een elektronische identiteitskaart (e-ID) en door burgers van lidstaten van de Europese Unie met eIDAS (Electronic Identities and Trust Services).

  Met ‘Mandaten’ krijgt u toegang tot de verschillende diensten van de FOD Financiën en die van andere Belgische overheidsdiensten.

  Van zodra u dat mandaat heeft, zult u kunnen inloggen bij de Belgische fiscale toepassing ‘Intervat’. Daarmee kunnen Europese bedrijven (geïdentificeerd met een BE-nummer) de btw-aangifte en andere btw-gerelateerde documenten invullen.