Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-rekening-courant

De actuele stand van uw btw-rekening-courant kunt u raadplegen via MyMinfin.

 • Kies de wijze van aanmelden: in naam van een onderneming.
 • Krijg toegang tot uw btw-rekening-courant via ‘Mijn professionele toepassingen’. U vindt er uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw btw-rekening-courant.

Om toegang te krijgen tot uw btw-rekening-courant moet u:

 • binnen de onderneming:
  • ofwel de officiële wettelijke vertegenwoordiger zijn (volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen)
  • ofwel, als werknemer, de rol ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming / Aanstelling btw’ ontvangen hebben via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer
 • als mandataris van de onderneming (met een actief btw-mandaat):
  • ofwel de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het gevolmachtigd bedrijf
  • ofwel als werknemer van het gevolmachtigd bedrijf, bevoegd voor de btw-formaliteiten van de cliënten, de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder / Mandaat Uitvoerder btw’ ontvangen hebben via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

Meer info over de toekenning van een rol via de toepassing 'Mijn eGov-rollenbeheer'
Meer info over het aanmaken van mandaten