Teruggave

Btw-teruggave

 • Wanneer krijg ik mijn btw-teruggave?

  Onderstaande regels voor de btw-teruggave gelden ingeval van periodieke btw-aangiften:

  ALS u maandelijks of per trimester een aangifte indient EN:  

  • u vraagt niet uitdrukkelijk de teruggave van uw creditsaldo (de vraag om een teruggave moet altijd uitdrukkelijk worden vermeld in zowel de elektronische als de niet-elektronische aangifte)
  • u vroeg uitdrukkelijk de terugbetaling van uw creditsaldo maar u voldeed niet aan de voorwaarden voor een terugbetaling (bv. het vereiste minimum werd niet bereikt)
  • u gaf uw rekeningnummer niet aan ons door

  DAN, wordt uw creditsaldo automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

  In de andere gevallen krijgt u uw teruggave.

  Het ogenblik van uw teruggave hangt af van volgende voorwaarden:

  U dient uw aangifte per trimester in:

  Na de indiening van uw aangifte … vertoont uw rekening-courant … Als u hierom uitdrukkelijk vraagt, wordt dit creditsaldo aan u terugbetaald
  voor het 4de trimester van het kalenderjaar een creditsaldo van minstens 245 euro. ten laatste op 31 maart van het volgende kalenderjaar.
  voor het 1ste, 2de of 3de trimester van het kalenderjaar een creditsaldo van minstens 615 euro ten laatste op:
   
  • 30 juni (aangifte voor het 1ste trimester)
  • 30 september (aangifte voor het 2de trimester)

   Opgelet: als u een bijkomend uitstel voor de aangifte voor de jaarlijkse verloven krijgt, kan de teruggave voor het 2de trimester vertraging hebben. In dat geval krijgt u ze na 30 september (de termijn voor de terugbetaling kan worden verlengd met eenzelfde termijn als die van het uitstel voor uw aangifte).
    
  • 31 december (aangifte voor het 3de trimister)
  Van het lopende kalenderjaar

  U dient uw aangifte maandelijks in:

  Na de indiening van uw aangifte… vertoont uw rekening-courant … Als u hierom uitdrukkelijk vraagt, wordt dit creditsaldo aan u terugbetaald …
  Normaal regime
  voor de maand december van het lopende kalenderjaar een creditsaldo van minstens 245 euro. ten laatste op 31 maart van het volgende kalenderjaar.
  voor maart, juni of september een creditsaldo van minstens 1.485 euro. ten laatste op:
   
  • 30 juni (de aangifte van maart)
  • 30 september (aangifte voor juni)

   Opgelet: als u een bijkomend uitstel voor de aangifte voor de jaarlijkse verloven krijgt, kan de teruggave voor juni vertraging hebben. In dat geval krijgt u ze na 30 september (de termijn voor de terugbetaling kan worden verlengd met eenzelfde termijn als deze van het uitstel voor uw aangifte).
    
  • 31 december (aangifte van september)
  van het lopende kalenderjaar
  Bijzonder regime

  Het gaat hier vooral om ondernemingen waarvan de uitgaande handelingen grotendeels zijn vrijgesteld of die in de vastgoedsector actief zijn.

  De onderneming moet worden toegelaten tot het regime en aan zekere voorwaarden voldoen. U kan deze vergunning schriftelijk aanvragen via het hoofd van uw team beheer.

  Opdat de maandelijkse terugbetaling zou kunnen plaatsvinden, moeten de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De maandaangifte moet uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode ingediend worden.
  • Deze maandaangifte moet ingediend worden via Intervat.

  Meer info? Zie circulaire.

  Starters

  Vanaf 01.01.2020 zullen startende ondernemingen-maandindieners gedurende de 24 maanden volgend op de aanvang van hun economische activiteit aanspraak kunnen maken op versnelde teruggaaf van het creditsaldo van hun rekening-courant.

  Dit regime zal bij aanvang activiteit automatisch toegekend worden, op voorwaarde dat de starter maandindiener is.

  Opdat de maandelijkse terugbetaling zou kunnen plaatsvinden, moeten de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De maandaangifte moet uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode ingediend worden.
  • Deze maandaangifte moet ingediend worden via INTERVAT

  Meer informatie? Zie circulaire of contacteer uw team beheer.

 • Wat gebeurt er als ik nog een openstaande schuld heb?

  Als u recht heeft op een btw-teruggave maar u heeft nog een of meerdere schulden bij de FOD Financiën, krijgt u over het algemeen uw teruggave niet (of u krijgt slechts een gedeelte ervan).

  Hetzelfde geldt als u nog schulden heeft bij derden (bv. u betaalde uw sociale bijdrage niet op tijd). Die derden kunnen beslag leggen of ons een overdracht voorleggen en zo proberen om een betaling te krijgen van een of meerdere van uw schulden. In dat geval zal de ontvanger het nodige geldbedrag van uw terugbetaling afhouden.

  Wij lichten u in zodra wij een som inhouden:

  • zowel voor de betaling van een schuld bij de FOD Financiën,
  • als voor een betaling aan derden die ons een beslag of een overdracht voorlegden.
 • Kan ik mijn btw-teruggave sneller krijgen?

  Normaal gezien kunt u uw btw-teruggave niet sneller krijgen. Onder het normaal regime zijn de betalingstermijnen echter maximumtermijnen. Wij kunnen u dus bepaalde bedragen sneller terugbetalen (ingeval er geen schuld is, zie hieronder).

  Onder het bijzonder regime (voor de aangevers die een maandelijkse terugbetaling krijgen) is een snellere teruggave nooit mogelijk.

 • Hoe krijg ik mijn btw-teruggave?

  U krijgt uw btw-teruggave op het rekeningnummer dat u aan ons meedeelde:

  • bij de aanvang van uw activiteit vult u uw rekeningnummer en de andere gevraagde gegevens in op het formulier “Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit” (formulier 604A)
  • als uw rekeningnummer wijzigt, of u gaf uw nummer niet door bij aanvang van uw activiteit, dan moet u uw rekeningnummer doorgeven via het formulier Aangifte tot wijziging van een identificatie (formulier 604B)
  • u kunt deze formulieren opvragen bij de btw-controlekantoren of ze downloaden op MyMinfin (log in met of zonder authentificatie – tabblad “Gegevens en documenten” – vervolgens tabblad “Formulieren). U vermijdt het gebruik van de formulieren als u zich richt tot het ondernemersloket. Zij verzekeren de elektronische verwerking van uw formulieren in het kader van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Hoe kan ik een teruggave van buitenlandse btw aanvragen?