Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkende drukkers

Lijst van erkende drukkers

Bepaalde documenten kunt u alleen verkrijgen bij een door de FOD Financiën erkende drukker.

Het gaat om de volgende documenten:

  • Ontvangstbewijsboekjes waarvan het gebruik door artikel 320 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 wordt opgelegd aan beoefenaars van vrije beroepen, posten of ambten.
  • Rekeningen en ontvangstbewijzen die hotelhouders, restauranthouders en carwashes moeten uitreiken ter uitvoering van artikel 22 van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 over de regeling voor de voldoening van de btw.
  • CMR-vrachtbrieven en verhuisvrachtbrieven die vervoerondernemingen moeten opstellen overeenkomstig de artikelen 31 tot 34 van het ministerieel besluit van 23 mei 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg.

Lijsten van de erkende drukkers per documentensoort: