Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-attest voor commerciële nummerplaten

De commerciële nummerplaten worden gebruikt door professionals in de automobielsector. Het gaat om de zogenaamde handelaarsplaten, proefrittenplaten en beroepsplaten.

Sinds 15 februari 2022 hebt u, wanneer u een aanvraag indient bij de DIV, alleen een btw-attest nodig voor de hernieuwing van een handelaarsplaat of voor een bijkomende handelaarsplaat.
 

Een btw-attest aanvragen via MyMinfin
 

Aanvraag btw-attest voor commerciële nummerplaten

 • In welke gevallen een btw-attest aanvragen voor commerciële nummerplaten?

  U hebt een btw-attest nodig voor uw aanvragen bij de DIV:

  • voor het hernieuwen van handelaarsplaten
  • voor bijkomende handelaarsplaten (u kunt alleen een bijkomende handelaarsplaat aanvragen als u de hernieuwing van al uw bestaande handelaarsplaten hebt aangevraagd).

  De aanvragen kunnen betrekking hebben op auto's, motorfietsen en/of aanhangwagens.

  U hebt geen btw-attest nodig:

  • voor een eerste handelaarsplaat (per type nummerplaat: auto, motorfiets of aanhangwagen)
  • voor alle proefrittenplaten of beroepsplaten (eerste nummerplaat, hernieuwing …).
 • Hoe een btw-attest aanvragen?

  Online, via MyMinfin: eenvoudig en snel

  1. Ga naar MyMinfin.
   MyMinfin werkt niet met Internet Explorer. Gebruik een andere browser.
    
  2. U komt meteen op het inlogscherm.
   Meld u aan (met een digitale sleutel).
   Loginscherm tot MyMinfin - digitale sleutels
    
  3. Kies hoe u zich wilt aanmelden: ‘in naam van een onderneming’.
   Loginscherm tot MyMinfin - in naam van een onderneming
  4. Kies in het tabblad 'Mijn interacties' voor 'Mijn aanvragen van attesten'.
   Tab Mijn interacties in MyMinfin

   Na goedkeuring van uw aanvraag, zal de DIV toegang hebben tot uw btw-attest.

  Om een btw-attest aan te vragen via MyMinfin, moet u:

  • binnen de onderneming:
   • ofwel de officiële wettelijke vertegenwoordiger zijn (volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen)
   • ofwel, als werknemer, de rol ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming / Aanstelling btw’ ontvangen hebben via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer
  • als mandataris van de onderneming (met een actief btw-mandaat):
   • ofwel de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het gevolmachtigd bedrijf
   • ofwel als werknemer van het gevolmachtigd bedrijf, bevoegd voor de btw-formaliteiten van de cliënten, de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder / Mandaat Uitvoerder btw’ ontvangen hebben via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.
     

  Via het pdf-formulier, op te sturen per post

  Vul  het aanvraagformulier (PDF, 180.53 KB) in en onderteken het.

  Stuur het aanvraagformulier (en eventuele bewijsstukken) per post naar ons op.

  Na goedkeuring van uw aanvraag, zal de DIV toegang hebben tot uw btw-attest.
   

  Geen attest in onze kantoren

  We verstrekken geen attesten ter plaatse, in onze kantoren. U moet de aanvraag dus indienen via MyMinfin of het formulier invullen en naar ons opsturen.

 • Welke bewijstukken (verkoopfacturen) bijvoegen aan mijn aanvraag?

  Handelaarsplaten (hernieuwing of bijkomende nummerplaat)

  Voor elk aangevraagd btw-attest moet u:

  • 12 voertuigen hebben verkocht
  • in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

  U moet een kopie van die verkoopfacturen bijvoegen bij je aanvraag voor hernieuwing en/of bijkomende nummerplaat.

  De verkopen van voertuigen in het buitenland (zoals export en intracommunautaire leveringen) worden meegerekend om te bepalen of u ten minste 12 voertuigen per jaar hebt verkocht.

  Een verkoopfactuur kan slechts als bewijs dienen voor één aanvraag, zelfs als de aanvragen betrekking hebben op verschillende jaren.

  De aanvragen voor handelaarsplaten moeten verplicht worden verantwoord door een verkoopfactuur van voertuigen van hetzelfde type (auto, motorfiets of aanhangwagen).

  Bent u met uw activiteit begonnen in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag? Het aantal facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, komt dan overeen met de duur van uw activiteit.  De maand van aanvang van de activiteit telt voor een volledige maand. De maand waarin u het btw-attest aanvraagt, wordt niet meegerekend.

  Bijvoorbeeld, u bent met uw activiteit begonnen op 15 maart en u dient uw aanvraag in op 5 oktober, dan moet u 7 facturen bijvoegen.

 • Wanneer een btw-attest aanvragen?

  U kunt een btw-attest aanvragen:

  • voor de hernieuwing van een handelaarsplaat: tussen 1 oktober en 28 februari (of 29 februari in schrikkeljaren).
  • voor een bijkomende handelaarsplaat: het hele jaar. U kunt die bijkomende handelaarsplaat krijgen als u de hernieuwing van al uw bestaande handelaarsplaten hebt aangevraagd tijdens de periode van de aanvraag tot verlenging.  

  Doe dat echter zo snel mogelijk en houd rekening met een termijn van maximum 10 werkdagen om uw btw-attest te krijgen.

  U moet jaarlijks een aanvraag indienen voor de hernieuwing van uw handelaarsplaten (die zijn geldig van 1 januari tot 31 december). 

 • Wat zijn de voorwaarden om een btw-attest te verkrijgen voor een handelaarsplaat?

  • U bent daadwerkelijk actief in de groot- of detailhandel van voertuigen.
  • In de afgelopen 12 maanden hebt u geen fiscale bepalingen of douanebepalingen overtreden bij het houden of gebruiken van de handelaarsplaten waarvoor u de hernieuwing aanvraagt.
  • U moet 12 verkoopfacturen voor voertuigen bijvoegen voor elke aangevraagde nummerplaat.
 • Hulp bij het invullen van het formulier?

  Bel of stuur een e-mail naar uw bevoegde kantoor.

  De contactgegevens van uw bevoegde kantoor vindt u in de kantorengids: 'Professioneel' > 'Attesten, Afschriften, Vergunningen' > 'Diverse getuigschriften (btw)’.