Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-regelingen

Btw-regelingen

Wat zijn de verschillende btw-regelingen?

De normale regeling

  • De ondernemingen moeten een maandelijkse aangifte indienen.
  • De ondernemingen waarvan het jaarlijkse omzetcijfer niet groter is dan 2.500.000 euro excl. btw (250.000 euro excl. btw voor het geheel van leveringen van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen en landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving) kunnen een driemaandelijkse aangifte indienen.

De bijzondere regelingen

Omdat de normale btw-regeling voor kleine ondernemingen moeilijkheden zou kunnen geven, werden voor hen enkele bijzondere regelingen uitgewerkt om bepaalde fiscale verplichtingen te vergemakkelijken (u kunt ook altijd kiezen voor de normale regeling).

Een overzicht :

  • De vrijstellingsregeling is van toepassing op kleine ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro (excl. btw). Die ondernemingen zijn vrijgesteld van het grootste deel van de btw-verplichtingen.
  • De forfaitaire regeling is van toepassing op ondernemingen met een jaaromzet van maximum 750.000 euro (excl. btw) die hoofdzakelijk met particulieren handelen en die hun werkzaamheid uitoefenen in welbepaalde bedrijfssectoren.
  • De regeling voor landbouwers.
  • De regeling van belastingheffing over de marge is van toepassing op gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, verzamelvoorwerpen en antiquiteiten.

Als een onderneming in aanmerking komt voor een van die regelingen (met uitsluiting van de forfaitaire belastingregeling, zie opmerking hieronder), moet de onderneming hiervoor een aanvraag indienen:

Opmerking: Nieuwe btw-plichtigen en reeds bestaande belastingplichtigen onderworpen aan de normale belastingregeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen die hun btw-activiteit wensen te wijzigen, kunnen sedert 1 januari 2022 niet meer opteren voor de forfaitaire belastingregeling. Deze regeling zal worden afgeschaft op 31 december 2027.