Forfaitaire btw-regeling

Forfaitaire btw-regeling

 1. Op welke belastingplichtigen is de forfaitaire regeling van toepassing ?

  Om voor een bepaald jaar aan de forfaitaire regeling onderworpen te zijn, moet de belastingplichtige aan viervoorwaarden voldoen die betrekking hebben op:

  • de sector
  • de vorm van de onderneming
  • de aard van de handelingen
  • de maximumomzet  

  Sector

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op:

  • apothekers
  • bakkers, brood- en banketbakkers
  • caféhouders
  • consumptie-ijsbereiders
  • drogisten
  • exploitanten van frietkramen
  • foornijveraars
  • geneesheren met geneesmiddelendepot
  • herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers
  • kleinhandelaars in boeken
  • kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren
  • kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen
  • kleinhandelaars in kranten en tijdschriften
  • kleinhandelaars in levensmiddelen
  • kleinhandelaars in schoeisel
  • kleinhandelaars in tabaksproducten
  • kleinhandelaars in vis
  • gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte
  • kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers
  • schoenherstellers
  • slagers en spekslagers
  • visventers

  Vorm van de onderneming

  Om de forfaitaire regeling te kunnen genieten, moet de onderneming één van de volgende vormen hebben:

  • een natuurlijke persoon
  • een vennootschap onder firma
  • een gewone commanditaire vennootschap
  • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

  Aard van de handelingen

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op belastingplichtigen die voor maximum 25% van hun totale omzet facturen (of stukken) moeten uitreiken.

  Het maximum van 25% kan in bepaalde gevallen verhoogd worden tot 40%. 

  De maximumomzet

  Om de forfaitaire regeling te kunnen genieten mag de jaaromzet van de belastingplichtige het afgelopen jaar niet meer bedragen dan 750.000 euro (excl. btw).

  Terug
 2. Wat zijn de administratieve verplichtingen ?

  De belastingplichtigen die aan de forfaitaire regeling onderworpen zijn, moeten volgende documenten ter beschikking houden:

  • boek voor inkomende facturen
  • boek voor uitgaande facturen (in voorkomend geval)
  • dagboek voor ontvangsten (in voorkomend geval)
  • gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit bijzondere inkoopvoorwaarden
  • berekeningsblad
  Terug