Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfaitaire btw-regeling

De forfaitaire btw-regeling wordt afgeschaft op 1 januari 2028.

Sinds 1 januari 2022 kunnen belastingplichtigen niet meer kiezen voor de regeling.

Meer info over de afschaffing van de forfaitaire belastingregeling.

Forfaitaire btw-regeling

 • Op wie is de forfaitaire regeling van toepassing?

  Om de forfaitaire regeling te kunnen toepassen, moet u tegelijk aan vier voorwaarden voldoen. 

  Daarnaast kan de regeling niet van toepassing zijn als u gebruikmaakt van een geregistreerd kassasysteem.
   

  1. Sector

  De forfaitaire regeling is van toepassing op:

  • apothekers
  • bakkers, brood- en banketbakkers
  • caféhouders
  • consumptie-ijsbereiders
  • exploitanten van frietkramen
  • foornijveraars
  • herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers
  • kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren
  • kleinhandelaars in kranten en tijdschriften
  • kleinhandelaars in levensmiddelen
  • kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers
  • schoenherstellers
  • slagers en spekslagers
    

  2. Vorm van de onderneming

  Enkel een onderneming natuurlijke persoon kan genieten van de forfaitaire regeling.
   

  3. Aard van de handelingen

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing als u voor maximum 25 % van uw totale omzet facturen (of stukken) moet uitreiken.

  Het maximum van 25 % kan in bepaalde gevallen verhoogd worden tot 40 %. 
   

  4. Maximumomzet

  Om de forfaitaire regeling te kunnen toepassen, mag uw jaaromzet het afgelopen jaar niet meer bedragen dan 750.000 euro (exclusief btw).

  Zie ook: Inhoudstafel - Forfaitaire regeling inzake btw

 • Wat gebeurt er als ik niet meer aan de voorwaarden voldoe?

  Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden, gaat u over naar de normale btw-regeling en moet u een aangifte voor wijziging van de btw-identificatie indienen (formulier e604B).

  De nieuwe regeling is van toepassing vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de toestand wijzigde.

 • Wat zijn mijn administratieve verplichtingen?

  Als u aan de forfaitaire regeling onderworpen bent, moet u volgende documenten ter beschikking houden:

  • boek voor inkomende facturen
  • boek voor uitgaande facturen (in voorkomend geval)
  • dagboek voor ontvangsten (in voorkomend geval)
  • gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit bijzondere inkoopvoorwaarden
  • berekeningsblad