Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gedeeltelijke belastingplichtigen

De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Gedeeltelijke belastingplichtigen verrichten:

  • handelingen binnen de werkingssfeer van de btw én
  • handelingen buiten de werkingssfeer van de btw

Voorbeeld: overheidslichamen die naast hun taken als overheid ook handelingen stellen binnen het commerciële circuit zoals bv. het verrichten van personenvervoer of de verhuur van zalen.