Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gemengde belastingplichtigen

De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Gemengde belastingplichtigen verrichten:

 • handelingen waarover btw verschuldigd is én
 • handelingen die vrijgesteld zijn van btw op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.

Gemengde belastingplichtigen kunnen op twee manieren hun recht op aftrek van btw bepalen (Art. 46 W. Btw):

 • Aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal
 • Aftrek op basis van het werkelijk gebruik

Gemengde belastingplichtigen

 • Aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal (Art. 46 §1 W. Btw)

  Normaal gezien maakt de gemengde belastingplichtige voor het bepalen van het recht op aftrek gebruik van een algemeen verhoudingsgetal.

  Het algemeen verhoudingsgetal wordt als volgt bepaald:
  (Bedrag van handelingen met recht op aftrek) / (Bedrag van alle handelingen van economische activiteit (mét en zonder recht op aftrek))

  De gemengde belastingplichtige mag de btw van de voor zijn economische activiteit gebruikte goederen en diensten slechts in aftrek brengen naar verhouding met deze breuk.

 • Aftrek op basis van het werkelijk gebruik (Art. 46 §2 W. Btw)

  De gemengde belastingplichtige kan in twee gevallen zijn recht op aftrek ook uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik van de ontvangen goederen en diensten (of van een deel daarvan):

  • De administratie verleent op verzoek van de belastingplichtige een vergunning om dit te doen.
  • De administratie verplicht de belastingplichtige om dit te doen. Dat zal het geval zijn wanneer de aftrek op basis van een algemeen verhoudingsgetal zou leiden tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.

  Wanneer de gemengde belastingplichtige zijn recht op aftrek uitoefent op basis van het werkelijk gebruik, moet hij een onderscheid tussen drie soorten aankopen:

  • Aankopen voor handelingen volledig onderworpen aan de btw
   De btw op deze aankopen mag volledig in aftrek worden genomen, tenzij er een wettelijke aftrekbeperking geldt (bv. maximaal 50 % aftrek voor kosten m.b.t. personenwagens of geen aftrek voor kosten van onthaal … )
    
  • Aankopen voor handelingen volledig vrijgesteld van btw
   De btw op deze aankopen mag niet in aftrek worden genomen.
    
  • Aankopen gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde handelingen
   De gemengde belastingplichtige zal voor deze aankopen bijzondere verhoudingsgetallen moeten bepalen op basis waarvan de aankopen worden toegewezen aan de belaste en vrijgestelde activiteiten. De btw over de aankopen kan dan in verhouding met deze bijzondere verhoudingsgetallen worden afgetrokken (bv. op basis van oppervlakte).
   Eventueel kan een bijzonder verhoudingsgetal gebruikt worden dat op dezelfde manier wordt vastgesteld als het algemeen verhoudingsgetal, voor zover de administratie zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet.