Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Maatstaf van heffing

Maatstaf van heffing

Hoe moet een onderneming de verschuldigde btw berekenen?

Voor de leveringen van goederen en diensten wordt de verschuldigde btw berekend over de maatstaf van heffing. Deze houdt alles in wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van zijn klant of van een derde.

Tot de maatstaf van heffing behoren onder meer:

 • belastingen, rechten en heffingen
 • subsidies die rechtstreeks verband houden met de prijs van de handelingen
 • kosten van commissie
 • kosten van verloren verpakking
 • kosten van verzekering en vervoer

Of deze kosten al dan niet worden opgenomen in een afzonderlijk debetdocument of een afzonderlijke overeenkomst maakt niet uit.

Tot de maatstaf van heffing behoren niet:

 • de sommen die als korting (disconto) van de prijs mogen worden afgetrokken
 • de prijsverminderingen die door de leverancier of de dienstverrichter aan de afnemer toegekend worden. De prijsverminderingen moeten verkregen zijn op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt.
 • de intresten wegens te late betaling
 • de kosten voor gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen, als de leverancier instemt met de terugbetaling ervan wanneer de afnemer ze terugstuurt.
 • de sommen voorgeschoten door de leverancier of de dienstverrichter voor uitgaven die hij ten name en voor rekening van zijn medecontractant heeft gedaan
 • de belasting over de toegevoegde waarde zelf

Voor bijzondere toepassingsgevallen, zoals bijvoorbeeld bij reisbureaus, verwijzen we u graag door naar hoofdstuk 6 van de Btw-commentaar.