Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

 • Wat houdt de btw-vrijstellingsregeling in?

  U wordt vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen. U moet namelijk:

  • geen periodieke aangiften indienen,
  • geen btw aanrekenen aan uw klanten,
  • geen btw storten aan de Schatkist.

  Daartegenover staat dat:

  • u een aangifte van aanvang, wijziging of stopzetting van werkzaamheid moet indienen,
  • u een intracommunautaire opgave moet indienen voor door u geleverde intracommunautaire leveringen en diensten,
  • u btw-belastingplichtige blijft en bijgevolg een btw-identificatienummer moet hebben,
  • u wel bepaalde verplichtingen hebt op het vlak van facturering, boekhouding enzovoort,
  • u geen btw in aftrek mag brengen,
  • u een klantenlisting moet indienen,
  • u een bijzondere btw-aangifte moet indienen in geval van intracommunautaire verwervingen of diensten waarvoor u de schuldenaar van de btw bent.
 • Voor wie is de btw-vrijstellingsregeling?

  U kunt aanspraak maken op de btw-vrijstellingsregeling als het jaarlijks omzetcijfer van uw onderneming niet meer dan 25.000 euro (exclusief btw) bedraagt. Het maakt niet uit welke juridische vorm uw onderneming heeft (natuurlijke persoon, vennootschap, …).

  Opgelet! De btw-eenheden en bepaalde sectoren (werk in onroerende staat, horeca, de levering van oude materialen) zijn van deze regeling uitgesloten. Bepaalde handelingen zijn eveneens uitgesloten van deze regeling (maar de betrokken onderneming kan wel genieten van deze regeling voor al haar andere handelingen).

 • Hoe vraag ik de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan?

  Bestaande onderneming

  U moet de vrijstellingsregeling aanvragen bij uw bevoegd team beheer KMO. Er zijn twee mogelijke datums van inwerkingtreding:

  • 1 juli: u moet de aanvraag voor 1 juni doen.
  • 1 januari: u moet de aanvraag voor 15 december doen.

  Nieuwe onderneming

  Wanneer u uw activiteit aanvangt, moet u een btw-identificatie aanvragen. U bepaalt uw btw-regeling op het moment van deze aanvraag op basis van uw geschat omzetcijfer en uw activiteit. Duid in het aanvraagformulier 604A aan dat u voor de vrijstellingsregeling kiest.