Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

 • Wat houdt de btw-vrijstellingsregeling in?

  U wordt vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen. U moet namelijk:

  • geen periodieke aangiften indienen,
  • geen btw aanrekenen aan uw klanten,
  • geen btw storten aan de Schatkist.

  Daartegenover staat dat:

  • u een aangifte van aanvang, wijziging of stopzetting van werkzaamheid moet indienen,
  • u een intracommunautaire opgave moet indienen voor door u geleverde intracommunautaire leveringen en diensten,
  • u btw-belastingplichtige blijft en bijgevolg een btw-identificatienummer moet hebben,
  • u wel bepaalde verplichtingen hebt op het vlak van facturering, boekhouding enzovoort,
  • u geen btw in aftrek mag brengen,
  • u een klantenlisting moet indienen,
  • u een bijzondere btw-aangifte moet indienen in geval van intracommunautaire verwervingen of diensten waarvoor u de schuldenaar van de btw bent.
 • Hoe vraag ik de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan?

  Bestaande onderneming

  Om de vrijstellingsregeling aan te vragen moet u een aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B) indienen via MyMinfin. Er zijn twee mogelijke datums van inwerkingtreding:

  • 1 juli: u moet de aanvraag voor 1 juni doen.
  • 1 januari: u moet de aanvraag voor 15 december doen.

  Nieuwe onderneming

  Wanneer u uw activiteit aanvangt, moet u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) indienen. U moet uw btw-regeling bepalen op basis van uw geschat omzetcijfer (exclusief btw) en uw activiteit. Als u wilt kiezen voor de btw-vrijstellingregeling en als u aan de voorwaarden voldoet, duid dan uw keuze aan in het formulier 604A.

 • Hoe vraag ik de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan?

  Bestaande onderneming

  Om de vrijstellingsregeling aan te vragen moet u een aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B) indienen via MyMinfin. Er zijn twee mogelijke datums van inwerkingtreding:

  • 1 juli: u moet de aanvraag voor 1 juni doen.
  • 1 januari: u moet de aanvraag voor 15 december doen.

  Nieuwe onderneming

  Wanneer u uw activiteit aanvangt, moet u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) indienen. U moet uw btw-regeling bepalen op basis van uw geschat omzetcijfer (exclusief btw) en uw activiteit. Als u wilt kiezen voor de btw-vrijstellingregeling en als u aan de voorwaarden voldoet, duid dan uw keuze aan in het formulier 604A.

 • Hoe terugkeren naar de btw-vrijstellingsregeling nadat u van btw-regeling veranderd bent?

  Wanneer u de btw-vrijstellingsregeling verlaat, kunt u er pas naar terugkeren vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op uw verandering van regeling.

  Voorbeeld

  Als belastingplichtige onder de btw-vrijstellingsregeling, bent u van btw-regeling veranderd om vanaf 1 juli 2021 kwartaalaangiften in te dienen. U kunt pas terugkeren naar de btw-vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2024.