Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

 • Wat houdt de btw-vrijstellingsregeling in?

  U wordt vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen. U moet namelijk:

  • geen periodieke aangiften indienen,
  • geen btw aanrekenen aan uw klanten,
  • geen btw storten aan de Schatkist.

  Daartegenover staat dat:

  • u een aangifte van aanvang, wijziging of stopzetting van werkzaamheid moet indienen,
  • u een intracommunautaire opgave moet indienen voor door u geleverde intracommunautaire leveringen en diensten,
  • u btw-belastingplichtige blijft en bijgevolg een btw-identificatienummer moet hebben,
  • u wel bepaalde verplichtingen hebt op het vlak van facturering, boekhouding enzovoort,
  • u geen btw in aftrek mag brengen,
  • u een klantenlisting moet indienen,
  • u een bijzondere btw-aangifte moet indienen in geval van intracommunautaire verwervingen of diensten waarvoor u de schuldenaar van de btw bent.
 • Voor wie is de btw-vrijstellingsregeling?

  U kunt aanspraak maken op de btw-vrijstellingsregeling als het jaarlijks omzetcijfer van uw onderneming niet meer dan 25.000 euro (exclusief btw) bedraagt. Het maakt niet uit welke juridische vorm uw onderneming heeft (natuurlijke persoon, vennootschap …).

  Opgelet! De btw-eenheden en bepaalde sectoren (werk in onroerende staat, horeca, de levering van oude materialen) zijn van deze regeling uitgesloten. Bepaalde handelingen zijn eveneens uitgesloten van deze regeling (maar de betrokken onderneming kan wel genieten van deze regeling voor al haar andere handelingen).

 • Hoe vraag ik de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan?

  Bestaande onderneming

  Om de vrijstellingsregeling aan te vragen moet u een aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B) indienen via MyMinfin. Er zijn twee mogelijke datums van inwerkingtreding:

  • 1 juli: u moet de aanvraag voor 1 juni doen.
  • 1 januari: u moet de aanvraag voor 15 december doen.

  Nieuwe onderneming

  Wanneer u uw activiteit aanvangt, moet u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) indienen. U moet uw btw-regeling bepalen op basis van uw geschat omzetcijfer (exclusief btw) en uw activiteit. Als u wilt kiezen voor de btw-vrijstellingregeling en als u aan de voorwaarden voldoet, duid dan uw keuze aan in het formulier 604A.

 • Hoe terugkeren naar de btw-vrijstellingsregeling nadat u van btw-regeling veranderd bent?

  Wanneer u de btw-vrijstellingsregeling verlaat, kunt u er pas naar terugkeren vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op uw verandering van regeling.

  Voorbeeld

  Als belastingplichtige onder de btw-vrijstellingsregeling, bent u van btw-regeling veranderd om vanaf 1 juli 2021 kwartaalaangiften in te dienen. U kunt pas terugkeren naar de btw-vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2024.