Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-hervorming

Het btw-pakket over de elektronische handel (of e-commerce) gaat over een fundamentele hervorming van de btw-regels over de handel in goederen en diensten voor niet-btw plichtige personen (B2C handel), voornamelijk via elektronische platformen.

Die Europese hervorming geldt in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) op gelijkvormige wijze sinds 1 juli 2021.

Btw-hervorming over e-commerce

 • Wat beoogt die hervorming?

  Het doel van die hervorming is:

  • de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken,
  • een eerlijke concurrentie voor de EU ondernemingen te verzekeren,
  • de bestrijding van btw-fraude.

  De volgende voordelen worden dus van die hervorming verwacht:

  • De ondernemingen zullen genieten van een aanzienlijke vermindering van de nalevingskosten over grensoverschrijdende btw. Dat zal de grensoverschrijdende handel verder vergemakkelijken.
  • De EU ondernemingen zullen gelijk  kunnen concurreren met de in een derde land gevestigde ondernemingen die geen btw heffen over bepaalde goederen die afkomstig zijn van buiten de EU.
  • De lidstaten zullen er voordeel uit halen dankzij een verhoging van de btw-inkomsten.
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de hervorming?

  • De ondernemingen die elektronische interfaces gebruiken (zoals marktplaatsen of platformen) worden voor btw-doeleinden, aanzien worden als leverancier van de goederen, die aan klanten in de EU worden verkocht door ondernemingen die de marktplaats of het platform gebruiken. Dus moeten zij de btw over die verkopen innen en betalen.

  • Het toepassingsgebied van het mini-éénloketsysteem MOSS (Mini One Stop Shop) voor de TBE-diensten, zijnde de telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten en de langs elektronische weg geleverde  diensten, wordt uitgebreid en omgevormd in een éénloketsysteem (OSS) met:
   • voor de niet-Unieregeling (voor de TBE-diensten geleverd  door niet in de EU gevestigde btw-plichtigen): de uitbreiding naar alle grensoverschrijdende diensten aan eindconsumenten in de EU.
   • voor de Unieregeling (voor de intra-EU TBE-diensten): de uitbreiding naar alle soorten van B2C diensten net zoals de regeling van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen die worden mogelijk gemaakt door elektronische interfaces. De uitbreiding met de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen gaat gepaard met de afschaffing van de huidige drempel voor de verkopen op afstand, voor de toepassing van het beginsel van belastingheffing in de lidstaat van bestemming.
   • een invoerregeling wordt ingevoerd voor de afstandsverkopen vanuit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen aan klanten die in de EU zijn gevestigd tot een bedrag van maximaal 150 euro.
 • Welke gevolgen heeft de hervorming voor de afstandsverkopen vanuit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen?

  • Het verzekeren van een principiële belastingheffing in de lidstaat van bestemming (hetzij door het belasten van de levering, hetzij door het belasten van de invoer). Die principiële belastingheffing voorkomt dat zulke leveringen nog met vrijstelling van de belasting kunnen gebeuren.
  • De afschaffing van de vrijstelling voor de invoer van goederen in zendingen met een kleine waarde (maximaal 22 euro). Misbruik van die vrijstelling is een bron van ernstige concurrentieverstoring tussen de in de Gemeenschap gevestigde economische ondernemingen  en de in een derde land gevestigde ondernemingen  die via e-commerce hun producten op de Europese markt verkopen.
  • De invoering van een vrijstelling voor de invoer van goederen in zendingen met een waarde van maximaal 150 euro, die alleen geldt voor afstandsverkopen vanuit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen die worden aangegeven via de nieuwe vereenvoudigingsregeling van het éénloketsysteem OSS (belasten van de levering vanaf de eerste euro). In het andere geval, worden die verrichtingen, vanaf de eerste euro, belast bij de invoer van de goederen.
  • Een vereenvoudigingsregeling, naast het éénloketsysteem OSS, is ook voorzien voor de aangifte en de betaling van de bij invoer verschuldigde btw. Die regeling voorziet dat de btw bij invoer bij de consument door de douaneaangever wordt geïnd (bijvoorbeeld postdiensten, koeriersbedrijven of douane-expediteurs), die de geïnde btw aan de douanediensten overmaakt met  een maandelijkse betaling.
  • Een vermoeden vanwege elektronische interfaces die afstandsverkopen vanuit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen in zendingen met een waarde van maximaal 150 euro mogelijk maken, ook aansprakelijk worden gesteld voor de correcte betaling van de verschuldigde btw voor de verkopen die via hun interface zijn verricht.
 • Welke gevolgen heeft de hervorming voor de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen?

  • Een standaardisatie van de drempels door de invoering van een algemene drempel van 10.000 euro, waarboven de belastingheffing van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en van de TBE diensten aan particulieren gebeurt  in de lidstaat van verbruik.

  • Een uitbreiding van de uitvoerbaarheden van het huidige mini-éénloketsysteem MOSS (Mini One Stop Shop) naar een éénloketsysteem OSS (One Stop Shop) die ook de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en de andere diensten dan TBE diensten omvat.

  • Een vermoeden vanwege de elektronische interfaces die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen mogelijk maken, aansprakelijk worden gesteld voor de correcte betaling van de verschuldigde btw voor de verkopen die via hun interface zijn verricht, wanneer de leverancier van de goederen buiten de Europese Unie is gevestigd.

 • Welke gevolgen heeft de hervorming voor de diensten?

  De hervorming voorziet een uitbreiding van de uitvoerbaarheden  van het huidige mini-éénloketsysteem MOSS (Mini One Stop Shop) naar een éénloketsysteem OSS (One Stop Shop), die eveneens de andere diensten dan TBE diensten omvat.

 • Reglementering en nuttige links