Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Éénloketsysteem OSS

Bent u een Belgische ondernemer en levert u goederen en diensten aan particuliere klanten in de Europese Unie?

Sinds 1 juli 2021, moet u in principe de btw betalen in de lidstaat van de Europese Unie van aankomst van de goederen.

Een vereenvoudigd systeem, One Stop Shop (éénloketsysteem OSS), werd opgezet voor alle afstandsverkopen van goederen, ongeacht het land (binnen of buiten de EU) van waaruit u ze levert. Het vereenvoudigd systeem zal ook kunnen gebruikt voor bepaalde diensten geleverd aan niet-belastingplichtige personen.

Het mini-éénloketsysteem Mini-One Stop Shop (MOSS), dat al bestond voor de elektronische diensten, de telecommunicatiediensten en de radio- en televisieomroepdiensten wordt dus uitgebreid en vervangen door het éénloketsysteem OSS.

U kunt zich registreren in het éénloketsysteem OSS afhankelijk van de soort afstandsverkopen van goederen of diensten die u levert.

Meer info over het éénloketsysteem OSS