Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registers van de handelingen

Als belastingplichtige of tussenpersoon die in naam van een belastingplichtige handelt, moet u registers bijhouden van alle handelingen die u aangeeft bij het éénloketsysteem OSS.

Registers van de handelingen die aangegeven worden in OSS

 • Wat zijn mijn verplichtingen voor het bijhouden van registers?

  U bent verplicht registers bij te houden van de handelingen die vallen onder de OSS-regeling(en) waarin u geregistreerd bent. Die registers moeten gedetailleerd genoeg zijn om de fiscale administraties toe te laten te verifiëren of de btw correct toegepast is.

 • Welke informatie moet ik bijhouden in de registers van de handelingen?

  U moet volgende informatie bijhouden:

  • algemene informatie, zoals:
   • de lidstaat van verbruik waar de handeling gedaan is
   • het type handeling
   • de datum van de handeling en het bedrag van de verschuldigde btw
  • meer specifieke informatie, zoals:
   • details van de ontvangen betalingen
   • informatie die gebruikt wordt om de vertrek- en aankomstplaats van het goederentransport naar de koper te bepalen

  De bij te houden informatie is opgenomen in artikel 63quater van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad.

 • Hoelang moet ik de registers van de handelingen bewaren?

  Gedurende tien jaar vanaf het einde van het jaar waarin de handeling gedaan is, ongeacht of u bent gestopt met de toepassing van de regeling of niet.

 • Hoe moet ik de registers ter beschikking stellen van de fiscale administraties?

  Wanneer de lidstaat van identificatie of de lidstaat van verbruik het vraagt, moet u de registers onmiddellijk elektronisch meedelen.

  Om de verzending te uniformiseren en te verzekeren dat de registers door alle lidstaten aanvaard worden, heeft de Europese Commissie een standaard XML-bestand ‘SAF - OSS’ ontwikkeld dat u vrijblijvend kunt gebruiken.

  Technische documentatie - SAF-OSS

 • Wat gebeurt er als ik de registers van de handelingen niet meedeel?

  Als u die registers niet binnen een maand vanaf de verzending van een herinnering door de lidstaat van identificatie meedeelt, wordt u uitgesloten van de OSS-regeling voor een periode van twee jaar, voor de systematische niet-naleving van de regels die op de regeling van toepassing zijn.