Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verkoop van goederen vanuit een derde land

Ik verkoop goederen vanuit een derde land

 • Wat verandert er voor mij als ik goederen, afkomstig van derde landen, lever aan niet-belastingplichtige klanten gevestigd in andere lidstaten van de EU?

  Sinds 1 juli 2021 wordt de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen, met een waarde van maximaal 22 euro, afgeschaft.

  Alle goederen die in de EU worden ingevoerd zullen aan btw worden onderworpen.

  De vereenvoudigingsregeling ‘IOSS - Invoerregeling’ werd  in OSS opgezet, om de aangifte en de betaling van btw voor afstandsverkopen van ingevoerde goederen, met een waarde van maximaal 150 euro, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de vereenvoudigingsregeling ‘IOSS – Invoerregeling’ van het OSS (éénloketsysteem) gebruik te kunnen maken?

  U kunt de regeling ‘IOSS – Invoerregeling’ van het éénloketsysteem gebruiken als u extracommunautaire afstandsverkopen van goederen, afkomstig van derde landen, verricht onder de volgende voorwaarden:

  • U levert goederen die rechtstreeks verzonden worden van buiten de EU naar een klant gevestigd in een lidstaat van de EU
  • Uw klant is in principe een niet btw-plichtige particulier, (hij kan ook een belastingplichtige of een niet btw-plichtigen rechtspersoon zijn, die u geen btw-identificatienummer heeft meegedeeld omdat hij onder een bijzondere regeling voor niet btw-plichtigen valt)
  • U zorgt zelf voor het vervoer naar uw klant
  • Die vereenvoudigingsregeling is alleen van toepassing op zendingen meteen bedrag van maximum 150 euro
  • De goederen die u levert zijn geen accijnsproducten (zoals wijn, bier, alcoholische producten en tabak) en het gaat niet om leveringen met montage.
 • Hoe wordt de nieuwe invoerregeling toegepast?

  Volgens de nieuwe toepassingsregels, moeten de leveringen aan uw klanten (extracommunautaire afstandsverkopen) gebeuren in de lidstaat van aankomst van de goederen.

  U moet uw klant dus de btw aanrekenen van die lidstaat van aankomst van de goederen en de btw betalen via het OSS (éénloketsysteem) (IOSS – Invoerregeling).

  Tegelijkertijd is de invoer van goederen vrijgesteld van btw op voorwaarde dat u zich hebt geregistreerd in het éénloketsysteem OSS (IOSS – Invoerregeling).

  U moet zich dus registreren in de invoerregeling om een aangifte te kunnen indienen via het éénloketsysteem OSS.

   Meer informatie over de registratie in het éénloketsysteem OSS (IOSS – Invoerregeling). (PDF, 1.2 MB)

 • Waaruit bestaat een aangifte IOSS – Invoerregeling in het éénloketsysteem OSS?

  Aan te geven afstandsverkopen

  U dient elke maand een aangifte IOSS – Invoerregeling in, waarin u opneemt:

  • de voor elk van de betrokken lidstaten verschuldigde btw voor de extracommunautaire afstandsverkopen (goederen vervoerd vanuit een derde land) die u er hebt verricht.
  • ook de extracommunautaire afstandsverkopen naar België die u hebt verricht. Die afstandsverkopen moeten dus niet meer worden opgenomen in uw periodieke aangifte.
    

  Aftrek & teruggaaf van btw

  U kunt geen  voorbelasting aftrekken via de aangifte IOSS – Invoerregeling.

  Als u niet geïdentificeerd bent in de betrokken lidstaat, kunt u de btw terugvorderen via het systeem VAT Refund.

  Als u geïdentificeerd bent in de betrokken lidstaat, zal de aftrek gebeuren via de periodieke aangifte die u indient in die lidstaat.

  Voorbeeld

  U bent gevestigd in België en u levert uw producten (zendingen met een bedrag van maximaal 150 euro), die rechtstreeks vanuit Japan worden vervoerd, aan niet-belastingplichtige particulieren, gevestigd in België, Frankrijk en  Nederland.

  U verricht extracommunautaire afstandsverkopen van goederen.

  U moet de btw dus aangeven en betalen in de lidstaat van aankomst van de goederen (België, Frankrijk en Nederland). U registreet zich in de regeling ’IOSS – Invoerregeling’ van het éénloketsysteem OSS.

  U zult dan vrijgesteld zijn om u voor de btw te laten identificeren in Frankrijk en in Nederland. U doet aangifte en betaalt zult de btw voor uw extracommunautaire afstandsverkopen  aan Frankrijk, Nederland en België via de aangifte IOSS – Invoerregeling in België.

 • Ik wens het éénloketsysteem OSS (IOSS – Invoerregeling) niet te gebruiken of ik voldoe niet aan de voorwaarden

  U moet zich dan laten identificeren in de lidstaat van aankomst van de goederen. U dient een invoeraangifte in op uw naam en u rekent u klanten de btw aan die in die lidstaat van aankomst van toepassing is.

  In bepaalde, specifieke situaties, kan een invoeraangifte in de lidstaat van aankomst van de goederen worden ingediend op naam van de klant, die dan ook de douanekosten moet dragen die door de vervoerder worden aangerekend, op het moment waarop de handelsgoederen worden ingevoerd in de EU.

  Neem hiervoor contact op met de bevoegde overheidsdienst van de betrokken lidstaten.

 • Moet ik mij inschrijven in het éénloketsysteem OSS als ik beroep doe op een onafhankelijke elektronische interface?

  Neen. Als u gebruik maakt van een onafhankelijke elektronische interface, zoals een platform of een marktplaats om uw goederen te verkopen aan klanten, wordt de elektronische interface voor btw-doeleinden als koper/verkoper beschouwd.

  Dat betekent dat u wordt geacht de goederen te verkopen aan het platform (die levering gebeurt in het derde land van vertrek) en dat het platform wordt geacht die goederen weer te verkopen aan uw klanten en dus aansprakelijk is voor de opeisbare btw.

  Het is het platform dat zich zal registreren in het éénloketsysteem OSS (IOSS – Invoerregeling).