Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verkoop van goederen vanuit en aan de EU

Ik verkoop goederen vanuit en aan de EU

 • Wat verandert er voor mij als ik goederen verkoop en laat leveren aan niet-belastingplichtige klanten in de EU?

  Sinds 1 juli 2021 moet u de btw aanrekenen inde lidstaat van aankomst van de goederen.

  Uw omzetcijfer van uw intracommunautaire afstandsverkopen overschrijdt de drempel van 10.000 euro per jaar niet en u bent alleen in België gevestigd?

  Uw intracommunautaire afstandsverkopen zijn dan gelokaliseerd in België en u moet de Belgische btw aanrekenen aan uw klanten. U kunt ook kiezen voor een belastingheffing in de lidstaat van aankomst van de goederen.

  Als u ook elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio – en televisieomroepdiensten levert aan niet-belastingplichtige personen in andere lidstaten, moet u die geleverde diensten opnemen in uw intracommunautaireafstandsverkopen van goederen voor de berekening van de drempel.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de vereenvoudigingsregeling 'Unieregeling' van het éénloketsysteem OSS gebruik te kunnen maken?

  De ‘Unieregeling’ kan worden gebruikt als u intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verricht in de EU. Hiervoor moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U levert goederen die zich al in de EU bevinden en die worden vervoerd van een lidstaat van de EU naar een klant gevestigd in een andere lidstaat van de EU
  • Uw klant is in principe een niet btw-plichtige particulier, (hij kan ook een belastingplichtige of een niet btw-plichtige rechtspersoon zijn, die u geen btw-identificatienummer heeft meegedeeld omdat hij onder een bijzondere regeling voor niet btw-plichtigen valt)
  • U zorgt zelf voor het vervoer naar uw klant
  • De goederen die u levert zijn:
   • noch tweedehands goederen verkocht onder de margeregeling
   • noch nieuwe vervoermiddelen
   en het gaat niet om leveringen met montage.

  U moet zich dus registreren in de Unieregeling om een aangifte te kunnen indienen via het éénloketsysteem OSS.

   Meer informatie over de registratie in het éénloketsysteem OSS - Unieregeling. (PDF, 1.2 MB)

 • Waaruit bestaat een aangifte OSS – Unieregeling?

  Aan te geven afstandsverkopen

  U dient elk kwartaal een aangifte OSS – Unieregeling in, waarin u voor elk van de betrokken lidstaten de verschuldigde btw opneemt voor de afstandsverkopen die u heeft verricht  

  Er verandert niets voor de nationale leveringen die u verricht in België. U moet die steeds opnemen in uw periodieke aangifte.

  Aftrek & teruggaaf van btw

  U kunt geen voorbelasting aftrekken via de aangifte OSS – Unieregeling.

  Als u niet geïdentificeerd bent in de betrokken lidstaat, kunt u de btw terugvorderen  via het systeem VAT Refund.

  Als u geïdentificeerd bent in de betrokken lidstaat, zal de aftrek gebeuren via de periodieke aangifte die u indient in die lidstaat.

  Voorbeeld

  U bent gevestigd in België en u levert uw producten aan particulieren gevestigd in België, Duitsland en Nederland.

  Door een levering aan een particulier in Nederland, hebt u de drempel van 10.000 euro overschreden voor uw intracommunautaire afstandsverkopen van goederen.  

  Voor die verkoop en de toekomstige verkopen, moet u de btw aangeven en betalen in de lidstaat van aankomst van de goederen (Duitsland en Nederland). U kunt zich registreren in de Unieregeling van OSS. U zult dan vrijgesteld zijn om u voor de btw te laten identificeren in Duitsland en in Nederland. U doet aangifte  en betaalt de btw voor uw afstandsverkopen aan Duitsland en Nederland via de aangifte OSS – Unieregeling.

  Uw binnenlandse verkopen in België zullen worden opgenomen in uw gebruikelijke Belgische periodieke aangifte.

  U bent dus niet verplicht om het éénloketsysteem OSS – Unieregeling te gebruiken.

 • Ik wens de regeling OSS – Unieregeling niet te gebruiken of ik voldoe niet aan de voorwaarden

  U moet zich dan voor de btw laten identificeren in alle lidstaten van aankomst en uw klanten de btw aanrekenen die in die lidstaat van aankomst van toepassing is.

  Neem hiervoor contact op met de bevoegde overheidsdienst van de betrokken lidstaten.