Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Aanvraag van btw-teruggave

Impact van de Brexit op de aanvragen van btw-teruggave

 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggave van Britse btw in hoofde van Belgische ondernemingen?

  Momenteel moet een Belgische onderneming haar verzoek om teruggave van Britse btw elektronisch indienen via het Belgische webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.  Na een controle van de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek digitaal doorgestuurd naar de bevoegde belastingadministratie/-dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager ten slotte langs elektronische weg in kennis stelt van haar beslissing ter zake.

  Echter, deze procedure vervalt op 1 april 2021.

  Dit betekent dat een verzoek om teruggave van Britse btw met betrekking tot handelingen verricht tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, via Intervat/VAT Refund nog rechtsgeldig kan worden ingediend, ten laatste op 31 maart 2021(*).

  Elk verzoek om teruggave van Britse btw met betrekking tot de handelingen verricht vanaf 1 januari 2021, valt buiten het toepassingsgebied van de Europese wetgeving. De voor het bekomen van die teruggave na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie.

  Meer informatie met betrekking tot die formaliteiten.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Wat verandert er voor de verzoeken om teruggave van Belgische btw in hoofde van ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk?

  Alleen de verzoeken om teruggave van Belgische btw met betrekking tot handelingen verricht tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, die ten laatste op 31 maart 2021 worden ingediend via de Britse VAT Refund-toepassing, zullen door de Belgische belastingadministratie worden behandeld overeenkomstig de teruggaafprocedure VAT Refund (Richtlijn 2008/9/EG). 

  Elk verzoek om teruggave door een Britse belastingplichtige van Belgische btw met betrekking tot handelingen verricht vanaf 1 januari 2021, zal moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten voorzien voor belastingplichtigen gevestigd buiten de Europese Unie (13de Btw-richtlijn) (*).

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.