Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Dienstverlening

Impact van de Brexit op de btw-behandeling van diensten

 • Wat verandert er?

  Op het einde van de overgangsperiode, zal men het Verenigd Koninkrijk moeten aanmerken als een buiten de Gemeenschap gelegen gebied voor de toepassing van de regels inzake de diensten (plaats, vrijstelling, enz.).

 • Gevolgen voor de vervoersdiensten in B2B-situatie

  De Brexit zal een invloed hebben op de toepassing van de regel van het werkelijke gebruik of de werkelijke exploitatie voorzien in artikel 21, § 4, 1°, van het Btw-Wetboek.

  Volgens die regel worden goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten die op grond van de algemene regel in België plaatsvinden, geacht buiten de Gemeenschap plaats te vinden, wanneer bedoelde handelingen volledig buiten de Gemeenschap worden verricht, en omgekeerd. Voornoemde handelingen die in het Verenigd Koninkrijk zullen worden verricht, zullen moeten worden geacht buiten de Gemeenschap te zijn verricht.

  Voorbeeld

  Een in België gevestigde belastingplichtige belast een Britse vervoerder met het vervoer van goederen van Londen naar Manchester. Vóór de Brexit is de vervoerdienst belastbaar in België, overeenkomstig de algemene plaatsbepalingsregel, op de plaats van de ontvanger. Na de Brexit (na 1 januari 2021) zal de plaats van de vervoerdienst geacht worden buiten de Gemeenschap (in het Verenigd Koninkrijk) te zijn gelegen op basis van de regel van het werkelijke gebruik of de werkelijke exploitatie. Er zal geen Belgische btw verschuldigd zijn.

 • Gevolgen voor bepaalde diensten in B2C-diensten

  De Brexit zal een invloed hebben op de plaatsbepaling van ‘intellectuele of immateriële’ diensten (opgesomd in artikel 21bis, § 2, 10°, van het Btw-Wetboek).

  Die handelingen vinden plaats daar waar de niet-belastingplichtige ontvanger is gevestigd, wanneer die laatste buiten de Gemeenschap is gevestigd. Indien die handelingen voor een niet-belastingplichtige in het Verenigd Koninkrijk worden verricht, zullen zij bijgevolg in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden vermits de niet-belastingplichtige ontvanger buiten de Gemeenschap (in het Verenigd Koninkrijk) zal zijn gevestigd.

  Voorbeeld

  Een in België gevestigde belastingplichtige verricht een reclamedienst voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde niet-belastingplichtige. Vóór de Brexit vindt de reclamedienst in België plaats, overeenkomstig de algemene plaatsbepalingsregel, op de plaats van de dienstverrichter. De Belgische btw is verschuldigd. Na de Brexit zal de plaats van de reclamedienst geacht worden buiten de Gemeenschap (in het Verenigd Koninkrijk) te zijn gelegen. Er zal geen Belgische btw verschuldigd zijn.