Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Mini One Stop Shop (MOSS)

Impact van de Brexit op de MOSS

 • Voor de Belgische ondernemingen

  Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van de bijzondere regeling Mini One Stop Shop (MOSS).

  In toepassing van de geldende wetgeving worden de Belgische belastingplichtigen die voor MOSS zijn geregistreerd, uitgenodigd om de btw aan te geven en te voldoen die verschuldigd is over alle betrokken diensten (telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten) die zij in het Verenigd Koninkrijk hebben verricht tot 31 december 2020.

  Enkel de btw over deze diensten kan nog worden aangegeven en voldaan via de MOSS-aangifte over het 4de kwartaal 2020, uiterlijk op 20 januari 2021 in te dienen.

  In de loop van 2021 en nog tot uiterlijk 31 december 2021 kunnen de correcties worden aangegeven aan MOSS-aangiften die in een lidstaat werden ingediend met betrekking tot diensten die in het Verenigd Koninkrijk tot uiterlijk 31 december 2020 werden verstrekt.

  Vast staat dat het vanaf 1 januari 2022 onmogelijk is om verbeteringen aan te brengen aan MOSS-aangiften met betrekking tot diensten verricht in het Verenigd Koninkrijk die dateren van vóór 1 januari 2021. De belastingplichtigen zullen zich dan ook rechtstreeks tot het Verenigd Koninkrijk moeten wenden als ze menen dat één of meer van de aangiften die 1 januari 2021 voorafgingen moet(en) worden verbeterd.

  Voor de diensten die zij verrichten vanaf het eerste kwartaal 2021, moeten die belastingplichtigen zich registreren in het Verenigd Koninkrijk en de procedures volgen die de belastingdienst uit het Verenigd Koninkrijk hen zal meedelen.

 • Voor de ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk

  De belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die geregistreerd zijn voor MOSS en die dit systeem verder wensen te gebruiken voor de vanaf 1 januari 2021 verrichte diensten, moeten zich verplicht registeren in een EU-Lidstaat (niet-Unieregeling voor MOSS). Voor die doeleinden zullen ze een individueel identificatienummer (met als formaat EUxxxyyyyyz) toegekend krijgen, een nummer dat door die Britse belastingplichtigen enkel zal kunnen worden gebruikt voor de MOSS-regeling.

  De Britse belastingplichtigen die een vaste inrichting hebben in een andere Lidstaat zullen de Europese MOSS-regeling kunnen blijven gebruiken middels een registratie in de Lidstaat waarin die vaste inrichting zich bevindt.

  De Britse belastingplichtigen die het MOSS-systeem niet meer wensen te gebruiken, zullen contact moeten opnemen met de Belgische belastingadministratie om zich te laten identificeren voor de diensten die ze verstrekken aan in België gevestigde, niet-belastingplichtige personen.

  Belastingplichtigen die hun verplichtingen die betrekking hebben op de handelingen van vóór 1 januari 2021, niet zijn nagekomen (bv. aangifte niet ingediend binnen de vastgestelde termijnen), moeten contact opnemen met de Belgische fiscale administratie (via moss@minfin.fed.be) om de nodige regularisaties door te voeren.