Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit en btw - Overzicht

Deze tabel belicht, vanuit Belgisch perspectief, de verschillen qua btw-behandeling van de handelingen verricht in, naar of van het VK enerzijds en in, naar of van Noord-Ierland anderzijds, en dit in het scenario waar de Europese autoriteiten en de Britse autoriteiten akkoord zullen zijn gegaan omtrent de modaliteiten van het Protocol Ierland/Noord-Ierland. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan wordt in principe kolom 2 geacht betrekking te hebben op zowel het VK als Noord-Ierland.
 

Overzicht van de btw-behandeling van handelingen van of naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland (regeling die van toepassing is vanaf 1 januari 2021)

 • Leveringen van goederen

  Aard van de handeling Verenigd Koninkrijk (VK) (uitgezonderd Noord-Ierland) Noord-Ierland (NI)
  Levering België - VK In België: vrijstelling van artikel 39 Btw-Wetboek In het VK: invoer In België: vrijgestelde intracommunautaire levering (ICL) overeenkomstig artikel 39bis Btw-Wetboek – In Noord-Ierland (NI): intracommunautaire verwerving (ICV) + mededeling van het XI-btw-nummer
  Levering VK – België In het VK: uitvoer In België: belasting verschuldigd bij invoer In NI: vrijgestelde ICL In België: belastbare ICV
  Driehoeksverkeer BE - VK - LS 3 Geen vereenvoudiging mogelijk: de VK-belastingplichtige moet zich identificeren voor de btw in LS 3 Vereenvoudigingsregeling mogelijk. De NI-belastingplichtige kan zijn XI-btw-nummer meedelen
  Driehoeksverkeer VK - BE - LS 3 Er is een invoer in LS 3. Vereenvoudigingsregeling mogelijk. De BE-belastingplichtige kan zijn BE-btw-nummer meedelen
  Belgische btw wordt aangerekend over een levering aan een belastingplichtige uit het VK Aanvraag om teruggave overeenkomstig 13de richtlijn Aanvraag om teruggave VAT REFUND via portaal NI  + mededeling van het XI-btw-nummer
  VK-btw wordt aangerekend over een levering aan een BE-belastingplichtige Aanvraag om teruggave in te dienen bij de bevoegde VK-autoriteiten Aanvraag om teruggave VAT REFUND via het BE-portaal
  Verkoop op afstand van België naar het VK (particuliere koper) In België geldt de vrijstelling van artikel 39 Btw-Wetboek, in het VK is dit een invoer Tot 30.06.2021: handeling vindt plaats in BE als onder de drempel van 85.000 euro, in NI als de drempel wordt overschreden
  Verkoop op afstand van het VK naar België (particuliere koper) Tot 30.06.2021:
  • in het VK: uitvoer
  • in België: invoer door de koper (drempel 22 euro)
  Tot 30.06.2021: handeling vindt plaats in NI als onder de drempel van 35.000 euro, in BE als de drempel wordt overschreden
  Verkoop in België aan een VK-particulier, verzending door of voor rekening van de koper Naargelang vrijstelling van artikel 39, § 1, 4° (internationaal reizigersverkeer) of 39, § 1, 2°, Btw-Wetboek Invoer in het VK Belgische btw
  Verkoop in het VK aan een BE-particulier, verzending door of voor rekening van de koper Belastbare invoer in BE door de Belgische verwerver Btw NI
 • Verzending

  Aard van de handeling Verenigd Koninkrijk (VK) (uitgezonderd Noord-Ierland) Noord-Ierland (NI)
  Call-off-Stock (COS) van België naar VK Overbrenging van goederen naar het VK: de Belgische belastingplichtige moet de goederen in principe aangeven bij invoer in het VK Vereenvoudigingsregeling COS mogelijk
  Call-off-Stock (COS) van VK naar België Uitvoer in het VK: de VK-belastingplichtige is de bestemmeling bij invoer en moet zich in principe laten identificeren voor de btw in België Vereenvoudigingsregeling COS mogelijk
 • Invoer

  Aard van de handeling Verenigd Koninkrijk (VK) (uitgezonderd Noord-Ierland) Noord-Ierland (NI)
  Invoer in BE vanuit een derde land, die onmiddellijk gevolgd wordt door een levering naar het VK In principe zullen de goederen worden geplaatst onder transit T1 Vrijstelling mogelijk bij invoer in BE (code 42) + ICL ter bestemming van NI – ICV in NI
  Invoer in het VK vanuit een derde land, die onmiddellijk gevolgd wordt door een levering naar BE Invoer van goederen in BE Vrijstelling mogelijk bij invoer in NI (code 42) + ICL ter bestemming van BE – ICV in BE
 • Diensten

  Aard van de handeling Verenigd Koninkrijk (VK) (uitgezonderd Noord-Ierland) Noord-Ierland (NI)
  B2B-dienst verricht door een Belgische belastingplichtige voor een VK-belastingplichtige In het VK = extracommunautaire dienst – Rooster 47 van de periodieke aangifte In het VK = extracommunautaire dienst – Rooster 47 van de periodieke aangifte
  B2B-dienst verricht door een VK-belastingplichtige voor een Belgische belastingplichtige In België = extracommunautaire dienst Verlegging van de heffing – roosters 87 – 56 van de periodieke aangifte In België = extracommunautaire dienst Verlegging van de heffing – roosters 87 – 56 van de periodieke aangifte
  Telecommunicatiedienst, radio- en televisieomroepdienst en elektronische dienst B2C door een VK-belastingplichtige voor een Belgische klant Het MOSS-systeem is nog mogelijk tot 30.06.2021 via een inschrijving in een LS (regeling niet-EU), zo niet identificatie in België via een aansprakelijke vertegenwoordiger Het MOSS-systeem is nog mogelijk tot 30.06.2021 via een inschrijving in een LS (regeling niet-EU), zo niet identificatie in België via een aansprakelijke vertegenwoordiger
  Telecommunicatiedienst, radio- en televisieomroepdienst en elektronische dienst B2C door een BE-belastingplichtige voor een VK-klant Dienst vindt plaats in het VK. Vanaf 01.01.2021 is het MOSS-systeem niet meer toepasselijk. Het komt toe aan de Britse autoriteiten om te bepalen welke de verplichtingen zijn van de Belgische belastingplichtige. Dienst vindt plaats in het VK. Vanaf 01.01.2021 is het MOSS-systeem niet meer toepasselijk. Het komt toe aan de Britse autoriteiten om te bepalen welke de verplichtingen zijn van de Belgische belastingplichtige.
  Belgische btw werd aangerekend over een handeling aan een VK-belastingplichtige Aanvraag om teruggave overeenkomstig de 13de richtlijn Aanvraag om teruggave overeenkomstig de 13de richtlijn
  VK-btw werd aangerekend over een handeling aan een BE-belastingplichtige Aanvraag om teruggave, in te dienen bij de bevoegde VK-autoriteiten Aanvraag om teruggave, in te dienen bij de bevoegde VK-autoriteiten