Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Buitenlandse (bouw)aannemers

Buitenlandse (bouw)aannemers

 • Ik ben een buitenlandse aannemer, zonder vestiging in België, en ik voer werken uit aan een in België gelegen gebouw. Ben ik dan Belgische btw verschuldigd?

  Bij werken aan een onroerend goed uit hun aard, zoals:

  • gebouwen
  • constructies die in de grond zijn ingegraven
  • grond- en tuinwerken

  is de btw verschuldigd in het land waar het onroerend goed is gelegen, overeenkomstig artikel 21, § 3, 1° of artikel 21bis, § 2, 1° van het Btw-Wetboek). In dit geval dus België.

 • Wie moet de btw betalen als mijn klant een btw-plichtige is?

  Uw klant is in België gevestigd en dient btw-aangiften in 

  U moet de btw verleggen naar uw klant (overeenkomstig artikel 51, §2, 5° van het Btw-Wetboek).

  Uw klant moet de btw dan voldoen via zijn aangifte.
   

  Uw klant is in België gevestigd en dient geen btw-aangiften in

  U moet de btw aanrekenen aan uw klant (overeenkomstig artikel 51, §1, 1° van het Btw-Wetboek).

  U bent ook verplicht een btw-aangifte in te dienen en het saldo te betalen.
   

  Uw klant is niet in België gevestigd en heeft een erkend aansprakelijk vertegenwoordiger

  U moet de btw verleggen naar uw klant (overeenkomstig artikel 51, §2, 5° van het Btw-Wetboek).

  Uw klant moet de btw dan voldoen via zijn aangifte.
   

  Uw klant is niet in België gevestigd en heeft geen erkend aansprakelijk vertegenwoordiger

  U moet de btw dan aanrekenen aan uw klant (overeenkomstig artikel 51, §1, 1° van het Btw-Wetboek).

  U bent ook verplicht een btw-aangifte in te dienen en het saldo te betalen.

 • Wie moet de btw betalen, als mijn klant geen btw-plichtige is?

  Als uw klant geen btw-plichtige is, zoals een particulier, dan moet u btw aanrekenen aan uw klant (overeenkomstig artikel 51, §1, 1° van het Btw-Wetboek). U moet dan ook een btw-aangifte indienen en het saldo betalen.

 • Ik ben een buitenlandse aannemer, zonder vestiging in België. Heb ik een Belgisch btw-nummer nodig om de verschuldigde btw te voldoen?

  U moet zich niet laten identificeren voor de btw in België als:

  • u geregistreerd bent in de One Stop Shop van een andere EU-lidstaat,
  • uw klanten niet btw-plichtig zijn en
  • u geen andere handelingen verricht waarvoor u Belgische btw verschuldigd bent.

  Anders moet u in principe een Belgisch btw-nummer hebben. Dit nummer vraagt u aan via het KMO Centrum Specifieke Materies.

  KMO Centrum Specifieke Materies
  Kruidtuinlaan 50 Bus 3410
  1000 Brussel
  E-mail: foreigners.team1@minfin.fed.be
  Tel: 02 572 57 57

 • Hoe vaak moet ik mijn btw-aangiften indienen?

  Het hangt ervan af of de werken die u uitvoert occasioneel zijn. Als algemene regel geldt dat handelingen verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige een occasioneel karakter hebben, voor zover deze handelingen:

  1. aan minstens één van de volgende drie criteria beantwoorden:
   • de handeling waarvoor de belastingplichtige belasting verschuldigd is, is eenmalig
   • de handelingen waarvoor de belastingplichtige belasting verschuldigd is, zijn verricht met onregelmatige tussenpozen
   • de handelingen waarvoor de belastingplichtige belasting verschuldigd is, zijn verricht in een periode van minder dan vier maanden per kalenderjaar
  2. en geven aanleiding tot een klein bedrag aan verschuldigde btw.

  Als we uw werken als occasioneel beschouwen zal het KMO Centrum Specifieke Materies bepalen hoe vaak u een aangifte moet indienen.

  Als u regelmatig werken uitvoert mag u trimestriële aangiften indienen als:

  • uw jaaromzet, exclusief btw, niet hoger is dan 2.5 miljoen euro, en
  • u niet verplicht bent om maandelijkse btw-opgaves van intracommunautaire handelingen in België in te dienen (zie artikel 5 van het koninklijke besluit nr. 50 voor meer info).
 • Welk btw-tarief moet ik toepassen bij werken aan een gebouw in België?

  Het standaard tarief is 21%. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld zoals bij renovatie- of herstellingswerken aan een privéwoning van meer dan 10 jaar oud, mag u een verlaagd tarief van 6% toepassen. Voor sociale huisvesting kan een verlaagd tarief van 12% worden toegepast onder strikte voorwaarden (zie het koninklijke besluit nr. 20 voor meer info over beide verlaagde tarieven).

  Het feit dat u al dan niet in België gevestigd bent, heeft geen invloed op het toepasselijk btw-tarief.