Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een Europees btw-nummer controleren

Wilt u de geldigheid van een btw-nummer binnen de Europese Unie controleren?

Onmiddellijk controleren en een attest van geldigheid verkrijgen

Met de applicatie VIES van de Europese Commissie vindt de controle onmiddellijk plaats.

Controleren via VIES
 

Een vollediger attest van geldigheid verkrijgen of meerdere aanvragen indienen

Als de gegevens in VIES niet voldoende zijn of als u meerdere aanvragen tegelijk wilt indienen, kunt u ons via MyMinfin om een attest vragen.

Controleren via MyMinfin
 

Een Europees btw-nummer controleren

 • Hoe controleert u snel en eenvoudig de geldigheid van een btw-nummer?

  Gebruik hiervoor de toepassing VIES van de Europese Commissie. De controle vindt meteen plaats en u kunt het attest afdrukken of downloaden.

  Voor sommige lidstaten is het met VIES niet mogelijk een btw-nummer te koppelen aan een naam of adres. Als u deze informatie nodig hebt, kunt u een aanvraag indienen in MyMinfin (of per e-mail of telefoon).

  In VIES kunt u slechts één controle tegelijk uitvoeren. Als u meerdere aanvragen tegelijk wilt indienen, gebruik dan MyMinfin.

 • Hoe vraagt u een attest van geldigheid aan via MyMinfin?

  Na het inloggen komt u op de pagina ’Mijn interacties’. In ’Mijn aanvragen van attesten’ selecteert u ‘Geldigheid van een Europees btw-nummer controleren’.

  U kunt meerdere btw-nummers aanvragen (ofwel door ze rechtstreeks op het scherm in te voeren, ofwel door een CSV-bestand te uploaden). In dat geval ontvangt u een attest met alle gevraagde btw-nummers.

  Uw attest is dan beschikbaar in MyMinfin. Als u meldingen hebt ingeschakeld in uw eBox Enterprise, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

  Werkt u bij een onderneming?

  Om toegang te krijgen tot deze functie in MyMinfin, moet u als medewerker de rol ‘FOD FIN Aanstelling eigen onderneming / Aanstelling btw’ hebben via de applicatie ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

  Bent u mandataris?

  Om toegang te krijgen tot deze functie in MyMinfin, moet uw onderneming een actief btw-mandaat hebben in naam van uw cliënt.

  Als medewerker van de mandaatnemende onderneming moet u bevoegd zijn voor de btw-formaliteiten van de cliënten en de rol ‘FOD Fin Mandaat uitvoerder / Mandaat Uitvoerder btw’ hebben gekregen via de applicatie ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

 • Hoe doet u de aanvraag in MyMinfin via een CSV-bestand?

  Bij de aanvraag in MyMinfin kunt u een CSV-bestand met de te controleren btw-nummers uploaden.

  Het aantal lijnen van het bestand is onbeperkt (maximale bestandsgrootte: 100 MB).
   

  Uw CSV-bestand moet 1, 2 of 3 ‘kolommen’ bevatten

  • Voeg in de eerste kolom het te controleren btw-nummer toe.
  • Als u wilt dat de naam van de belastingplichtige wordt gevalideerd, voeg deze dan toe in de tweede kolom.
  • Als u wilt dat het adres van de belastingplichtige wordt gevalideerd, voeg dit dan toe in de derde kolom.
    

  Aandachtspunten

  • Het te gebruiken scheidingsteken is de puntkomma (;).
  • Als u een spreadsheet gebruikt, voeg dan geen titels toe aan de kolommen en vermijd lege cellen in de eerste kolom.
  • Gebruik geen komma's of puntkomma's in namen of adressen.
    

  Voorbeelden van de inhoud van een .CSV-bestand

  • Versie spreadsheet
   ATU99999999
   CY99999999L Company B Adress Postal code City Country
  • Versie tekst
   ATU99999999;
   CY99999999L;Company B;Adress Postal code City Country

 • Hoe vraagt u een attest van geldigheid aan per e-mail of per telefoon?

  Het is nog steeds mogelijk om per e-mail of telefonisch een aanvraag in te dienen bij de FOD Financiën. Op termijn wordt het gebruik van MyMinfin verplicht. Aanvragen die via MyMinfin worden ingediend, worden met voorrang behandeld.

  Indien u geen gebruik maakt van MyMinfin, verstuur dan uw aanvraag via:

 • Ik ben zelfstandige. Hoe worden mijn gegevens opgenomen in de toepassing VIES?

  Door uw btw-nummer in te geven in de toepassing VIES, kunnen uw economische partners de geldigheid controleren en hebben ze toegang tot volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres

  U oefent uw economische activiteit uit op een ander adres (bedrijfszetel) dan uw fiscale woonplaats (privéadres)? Om het bedrijfsadres weer te geven in de topassing VIES, moet u ons dat doorgeven:

  Anders zal de topassing VIES het adres van uw fiscale woonplaats (privéadres) weergeven.