Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Intracommunautaire listing

Opgave van de intracommunautaire handelingen

 • Wat is de opgave van de intracommunautaire handelingen?

  De opgave van de intracommunautaire handelingen is een lijst met alle handelingen die uw onderneming met voor de btw geïdentificeerde klanten in andere landen van de EU heeft verricht.

  De opgave vermeldt voor elke klant:

  • het btw-identificatienummer
  • het bedrag van de uitgevoerde handelingen
  • de code van de categorie van de handeling (zie infra)
  • de periode van de oorspronkelijke intracommunautaire opgave, als u een correctie moet opnemen aan een in een vroegere opgave opgenomen handeling
 • Moet ik een opgave van de intracommunautaire handelingen indienen?

  Ja, als uw onderneming btw-plichtig is.  

  Als uw onderneming tijdens de afgelopen periode geen enkele handeling heeft verricht die in de opgave moet worden opgenomen, noch correcties hoeft aan te brengen aan vroeger ingediende opgaven, moet u voor de betrokken periode geen opgave (zelfs geen nihil-opgave) indienen.

 • Welke handelingen moet ik opnemen in de intracommunautaire opgave?

  Er moeten drie categorieën van handelingen in de opgave worden vermeld:  

  • vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen (handelingen van categorie I : code 'L')
  • leveringen van goederen in de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen, in het geval van driehoeksverkeer (handelingen van categorie II: code 'T')
  • diensten die overeenkomstig de algemene regel plaatsvinden in een andere lidstaat, waar de afnemer van de diensten is gevestigd en waar hij schuldenaar is van de btw. Dat geldt voor zover die diensten niet vrijgesteld zijn van de btw in die lidstaat (handelingen van categorie III: code 'S')

   Richtlijnen voor het opmaken van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen (PDF, 451.96 KB)

 • Wanneer moet ik de opgave van de intracommunautaire handelingen indienen?

  Maandaangiften

  Als u maandaangiften in de btw indient, moet u ook maandelijks een intracommunautaire opgave indienen. Zie de kalender.

  Kwartaalaangiften

  Als u kwartaalaangiften in de btw indient, mag u ook elk kwartaal een intracommunautaire opgave indienen. 

  Als het totaalbedrag per kwartaal van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen en de verkopen in het kader van driehoeksverkeer in het huidige kwartaal of in minstens één van de vorige vier kwartalen de drempel van 50.000 euro overschreed, moet u toch maandelijks een intracommunautaire opgave indienen. In dat geval moet u vanaf de maand die volgt op het kwartaal waarin de overschrijding is gebeurd maandopgaven indienen. U moet dat blijven doen gedurende een periode van minstens 12 maanden. Zie de kalender.

  Bijzondere landbouwregeling

  Als uw onderneming onderworpen is aan de bijzondere landbouwregeling, moet u jaarlijks een intracommunautaire btw-opgave indienen. Zie de kalender.

 • Hoe moet ik de opgave van de intracommunautaire handelingen indienen?

  Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de intracommunautaire opgave langs elektronische weg indienen via Intervat

  Als u uw periodieke btw-aangiften op papier indient, kunt u dat op dezelfde manier doen voor de intracommunautaire opgave. U moet het formulier aanvragen bij uw bevoegde kantoor en het naar het scanningcentrum sturen. 

  Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling (vrijstellingsregeling, landbouwregeling, buitenlandse btw-plichtige …) bent u vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. U kunt natuurlijk, om het uzelf gemakkelijker te maken, toch Intervat gebruiken. 

  Meer informatie over Intervat.

  Meer informatie over het  papieren formulier (PDF, 451.96 KB).