Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingplichtigen gevestigd in België - teruggave buitenlandse btw

Als belastingplichtige in België teruggave vragen van buitenlandse btw

 • In welk land moet ik de teruggave vragen van buitenlandse btw?

  Uitgaven gedaan in een lidstaat van de Europese Unie

  Hebt u btw betaald op uitgaven die u in een lidstaat van de Europese Unie hebt gedaan (bv. brandstofkosten, kosten voor beurzen, enz.)?

  Als uw onderneming niet bij de btw-administratie van deze lidstaat is geregistreerd, moet u via het Belgische Intervat-portaal de teruggave vragen van deze btw.

  Aankoop van goederen in een lidstaat van de Europese Unie met het oog op wederverkoop

  Koopt uw onderneming goederen in een andere lidstaat voor wederverkoop?

  Het is mogelijk dat uw onderneming zich in deze lidstaat moet registreren voor de btw. In dat geval moet u de teruggave van de btw aanvragen via de in die lidstaat gebruikte btw-aangifte. Vraag de betrokken buitenlandse administratie om meer informatie.

 • Hoe vraag ik (in België) de teruggave aan van buitenlandse btw?

  Btw van een Europees land

  Doe uw aanvraag online via Intervat. Dien daarvoor een ‘VAT Refund’ aanvraag in.

  Wij raden u aan slechts aangiften voor één lidstaat tegelijk in te dienen. Hierdoor wordt het risico op problemen in het geval van een correctie aanzienlijk verminderd.

  Btw van een niet-Europees land

  Vraag de betrokken buitenlandse administratie om meer informatie.  U kan gebruikmaken van het formulier 803.

 • Wanneer vraag ik om de teruggave van buitenlandse btw?

  U kan de teruggave van de btw voor een kalenderjaar vragen tot uiterlijk 30 september van het volgende jaar.

  Bijvoorbeeld: voor facturen van 2021 kan u tot 30 september 2022 om een teruggave vragen.

  U kan uw aanvraag indienen vanaf de eerste dag na de periode van teruggave.

  Bijvoorbeeld: een aanvraag voor de periode van 01.04.2021 tot 30.06.2021 kan vanaf 1 juli 2021 worden ingediend.

 • Hoeveel aanvragen mag ik jaarlijks indienen? Wat is het minimumbedrag?

  Maximaal 5 aanvragen

  U kan per kalenderjaar maximaal 5 aanvragen voor uitgaven indienen.

  De periode waarop uw aanvraag betrekking heeft, kan :

  • een kwartaal zijn 
  • een kalenderjaar zijn (12 maanden).

  Deze jaarlijkse aanvraag mag enkel de btw-bedragen bevatten die niet in reeds eerder ingediende driemaandelijkse aanvragen tot teruggave zijn opgenomen.

  Minimumbedrag(en) per aanvraag

  Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode van 3 maanden, is het minimumbedrag per lidstaat 400 euro.

  Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode van één kalenderjaar, is het minimumbedrag per lidstaat 50 euro.

  Als het terug te geven saldo na verwerking van de aanvraag minder dan 50 euro bedraagt, vindt er geen teruggave plaats.

 • Wat is de termijn voor de teruggave?

  De teruggave gebeurt door de betrokken lidstaat (waar u de btw hebt betaald).

  We versturen uw aanvraag naar die lidstaat. De lidstaat heeft 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen (vanaf de ontvangst van de aanvraag). Deze termijn kan tot 6 of 8 maanden worden verlengd indien om bijkomende inlichtingen wordt verzocht.

  Zodra een beslissing is genomen (en het een positieve beslissing is), wordt het bedrag binnen 10 werkdagen terugbetaald.

  Hebt u een vraag over uw teruggave? Neem dan contact op met de betrokken lidstaat en vermeld het BE-referentienummer (bijv. BEXXXXXXXXXXXXXXXX) dat u per e-mail hebt ontvangen nadat u uw aangifte hebt ingediend.