Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Gratis schenkingen van levensnoodzakelijke goederen: lijst van erkende verdeelplatformen

De FOD Financiën is bevoegd voor het erkennen van verdeelplatformen die optreden in het kader van schenkingen van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen.

Op 11 januari 2021 zijn de erkende verdeelplatformen:

  • Vzw ‘Goods to Give’
    • Ondernemingsnummer: 0842.157.958
    • Erkenningsnummer: E.T. 136.674
    • Geldigheid van de erkenning: van 4 december 2019 tot 4 december 2022

Zie ook