Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders

Berekening 80 %-grens

Waarover gaat het?

Voor de berekening van de 80%-grens in geval van aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders voor het jaar 2020, mogen maanden waarvoor de bedrijfsleider zijn bezoldiging heeft stopgezet en waarin hij als tijdelijke maatregel een overbruggingsrecht heeft gekregen, buiten beschouwing gelaten worden. Het gedeelte van de premie dat door de vermindering van de jaarbezoldiging van de bedrijfsleider de 80 %-grens overschrijdt, kan worden beschouwd als een voorschot op de premie die tijdens het volgende boekjaar moet worden betaald.

Meer info