Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Bedrijfstoeslag en aanvullende vergoeding

Vrijstelling van bedrijfstoeslag en aanvullende vergoeding bij werkhervatting

Waarover gaat het?

De werklozen in SWT (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag) kunnen tijdelijk het werk hervatten in een vitale sector en een deel van hun werkloosheidsuitkering behouden.

Het werk hervatten bij de oude werkgever kan alleen worden gelijkgesteld met een periode van werkhervatting bij een andere werkgever tussen 1 april en 31 augustus 2020.

De bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die de oude werkgever stort tussen 1 april en 31 augustus 2020, kunnen worden vrijgesteld van belasting.

Meer info