Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax shelter (audiovisuele en podiumwerken)

Tijdelijke fiscale maatregelen rond de Tax Shelter vrijstelling voor audiovisuele werken en podiumwerken

Waarover gaat het?

Er gelden een aantal tijdelijke fiscale maatregelen die de voorwaarden versoepelen voor de toekenning en het behoud van de Tax Shelter vrijstelling, van toepassing in de VenB en de BNI/ven. Het gaat met name over de verplichtingen die moeten nageleefd worden door de productievennootschappen of investeerders.

Reden voor de maatregelen is dat de beperkingen, opgelegd door de federale regering in de strijd tegen Covid-19, onvermijdelijk nadelige financiële gevolgen hebben, onder meer voor ondernemingen actief in de filmindustrie en in de sector van de podiumkunsten.

Om van de maatregelen te kunnen genieten moet worden aangetoond dat de productie of exploitatie van de in aanmerking komende werken negatief werd beïnvloed door de maatregelen van de federale regering om de verspreiding van Covid-19 te bestrijden.

Meer info

Tijdelijke Tax Shelter financiering voor podiumwerken via live streaming

Waarover gaat het?

Podiumwerken die door de sluiting van een schouwbergzaal of voorstellingsruimte via live streaming worden vertoond aan betalende toeschouwers worden dankzij een tijdelijke fiscale maatregel ook beschouwd als ‘podiumwerken die publiekelijk worden vertoond’.

Zo kunnen zij uitzonderlijk in aanmerking komen voor Tax Shelter financiering.

Ook podiumwerken die tot 15 december 2020 gratis worden vertoond via live streaming, komen in aanmerking.

Meer info