Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Voorafbetalingen

Tijdelijke maatregel om belastingvermeerdering te vermijden

waarover gaat het?

Belastingplichtigen die door de crisis onvoldoende middelen hadden om hun voorafbetaling te doen in april 2020 of in juli 2020, kunnen een belastingvermeerdering krijgen wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen.

Om dit te vermijden zijn de percentages van de voordelen verbonden aan de voorafbetalingen gedaan tegen de vervaldagen in oktober en december 2020 tijdelijk verhoogd voor bepaalde belastingplichtigen.

meer info