Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Vrijgestelde reserve

Tijdelijke vrijstelling VenB/BNI-ven

Waarover gaat het?

Een vennootschap kan voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020 aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners vennootschappen van (een deel van) het resultaat van het belastbare tijdperk.

Aangezien eventuele verliezen moeten gedragen worden in het volgende belastbare tijdperk (dat naargelang het geval aan het aanslagjaar 2020, 2021 of 2022 is gekoppeld), kunnen vennootschappen dankzij deze vrijstelling hun solvabiliteit en eigen vermogen versterken naar aanleiding van de crisis.

Een achterwaartse (carry-back) verliesverrekening kan toegepast worden door de aanleg van zo’n vrijgestelde tijdelijke reserve die afgetrokken wordt van de belastbare gereserveerde winst.

meer info