Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

Vrijstellingsvoorwaarden

Waarover gaat het?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten worden vrijgesteld.

Het gaat dan om waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten die ondernemingen boeken om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die in het kader van de crisis waarschijnlijk zijn.

Meer info