Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Deeleconomie

Deeleconomie - aanvraag tot erkenning van een elektronisch platform

 • Waarom de erkenning aanvragen?

  Een belastingregeling biedt de mogelijkheid aan elektronische platformen om een erkenning te vragen. Die erkenning maakt het mogelijk dat particulieren die hun diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden via een erkend platform, van een gunstig belastingstelsel kunnen genieten.
 • Heeft de deeleconomie een eigen belastingregeling?

 • Garandeert de erkenning van een elektronisch platform de toepassing van het gunstig belastingstelsel voor particulieren die het elektronisch platform gebruiken om hun diensten te verlenen?

  Het verkrijgen van de erkenning door de platformen en de toepassing van het gunstig belastingstelsel van de deeleconomie voor de dienstverleners moeten afzonderlijk van elkaar worden beschouwd omdat zij verschillende voorwaarden stellen.

  De erkenning kan worden toegekend aan de platformen wanneer zij een reeks louter formele voorwaarden naleven. Niets belet evenwel dat een erkend platform eveneens dient als tussenpersoon voor diensten verleend of verkregen in het kader van een beroepsactiviteit.

  Het eigenlijke belastingstelsel van de deeleconomie is enkel bedoeld voor particulieren die hun diensten verlenen aan andere particulieren buiten het kader van een beroepsactiviteit en die bepaalde voorwaarden naleven.

  Het verkrijgen van de erkenning door het elektronisch platform geeft niet automatisch recht op de toepassing van het gunstig belastingstelsel voor de particulieren die het elektronisch platform gebruiken om hun diensten te verlenen.
 • Hoe de erkenning aanvragen?

  Vul het  aanvraagformulier (PDF, 380.76 KB) in, en verstuur het ondertekende formulier evenals de bijlagen per mail of per post (zie lijst van bijlagen en coördinaten op pagina 2 van het formulier).
 • Welke zijn voor de elektronische platformen de te vervullen voorwaarden om de erkenning te verkrijgen?

  • Het platform is ingericht binnen een vennootschap of een vzw die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of met de wetgeving van een staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen.
  • De maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer van de vennootschap of de vzw is gevestigd in de Europese Economische Ruimte of in een staat waarmee België door een internationaal akkoord is verbonden waardoor de ondernemingen in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen.
  • De vennootschap of de vzw is voor die werkzaamheid, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van een handels- of ambachtonderneming, of ingeschreven in het handelsregister overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen, waar de vennootschap of de vzw is gevestigd.
  • De vennootschap of de vzw beschikt over een door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekend ondernemingsnummer dat geldt als btw identificatienummer en de letters BE bevat, of beschikt, bij gebrek aan het voormelde ondernemingsnummer, voor zover het bestaat, over een identificatienummer btw-doeleinden in de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen, waar ze is gevestigd.
 • Welke zijn de voorwaarden die moeten worden vervuld door de bestuurders, zaakvoerders en de personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de vzw te verbinden, om de erkenning te verkrijgen?

  • Ze mogen geen personen zijn aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 of gelijkaardige bepalingen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • Ze mogen niet in staat van faillissement verkeren, tenzij in geval van verschoonbaarheid of rehabilitatie, noch het voorwerp zijn van een procedure tot faillietverklaring of analoge procedures van buitenlands recht.
 • Moet een erkend platform uitsluitend voor particulieren als tussenpersoon dienen?

  Niets belet dat een erkend elektronisch platform eveneens dient als tussenpersoon (hoofdzakelijk of bijkomstig) voor beroepsbeoefenaars voor wie de belastingregeling van de deeleconomie niet van toepassing is.

  De belastingregeling van de deeleconomie is uiteraard slechts van toepassing voor diensten die worden geleverd door particulieren aan andere particulieren buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid.

  Dat betekent bijvoorbeeld dat indien een particulier zich wendt tot een erkend platform om zijn diensten aan te bieden en dat die diensten worden geleverd voor rekening van een beroepsbeoefenaar, de inkomsten uit die diensten niet kunnen genieten van de nieuwe belastingregeling.

  Het platform zal zich dus moeten organiseren om de particuliere gebruiken van de professionele gebruiken te kunnen onderscheiden.