Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomsten vanaf 01.01.2021

De inkomsten uit de deeleconomie (als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis, WIB 92) die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend zijn opnieuw belastbaar tegen het tarief van 20 % na aftrek van 50 % forfaitaire kosten.

Sinds 1 februari 2021 moeten de erkende platformen opnieuw bedrijfsvoorheffing inhouden op de inkomsten uit de deeleconomie. Die bedrijfsvoorheffing bedraagt 10,70 % van het brutobedrag van de inkomsten, dit is het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden.