Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een onderneming starten

U bent een Belgische inwoner en u wil een onderneming opstarten in België? Op deze pagina vindt u algemene informatie over de fiscale stappen en verplichtingen.

Voor de andere stappen en verplichtingen (RSZ, verzekeringen,…) gaat u naar de website van FOD Economie.

Een onderneming starten

 • Wat zijn de stappen op fiscaal vlak om een onderneming te starten?

  1. Kies een juridisch statuut: eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon) of vennootschap (rechtspersoon)
   Meer info
    
  2. Als u het juridische statuut van vennootschap heeft gekozen: richt de vennootschap op
   Meer info
   Meer info over de verschillende vennootschapsvormen
    
  3. Open een zichtrekening op naam van uw onderneming
   Meer info
    
  4. Schrijf uw onderneming in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om een ondernemingsnummer te krijgen
   Meer info
    
  5. Bepaal uw belastingregime voor de btw
   Meer info
    
  6. Activeer uw ondernemingsnummer als btw-nummer
   Meer info

 • Ik heb het statuut van zelfstandige gekozen. Wat zijn mijn boekhoudkundige en fiscale verplichtingen?

  • Een boekhouding voeren

  Elke onderneming moet een boekhouding voeren die aangepast is aan de omvang van de activiteiten.
  Meer info
  Meer info over btw

  • Facturen uitreiken

  Meer info

  • Een aangifte in de personenbelasting indienen

  U moet ieder jaar een aangifte in de personenbelasting indienen en uw inkomsten uit de zelfstandige activiteit van het vorige jaar aangeven.
  Meer info
  U zal vervolgens uw aanslagbiljet ontvangen met daarop het bedrag dat u moet betalen of  terugbetaald krijgt.
  Meer info

  • Voorschotten betalen voor de personenbelasting

  Meer info over de 'voorafbetalingen'

  • Periodieke btw-aangifte indienen en btw betalen

  U moet, afhankelijk van uw situatie, elke maand of elk kwartaal periodieke btw-aangiften indienen (zie Kalender).
  Btw-aangiften dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  In sommige gevallen bent u vrijgesteld van het indienen van periodieke btw-aangiften.
  Meer info
  Als u btw verschuldigd bent, moet u die betalen binnen dezelfde termijn (zie Kalender).
  Meer info
  U moet ook een decembervoorschot betalen.
  Meer info

  • Een btw-klantenlisting indienen

  U moet elk jaar een klantenlisting indienen.
  De klantenlisting dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  In sommige gevallen moet u geen klantenlisting indienen.
  Meer info

  • Een btw-intracommunautaire opgave indienen

  Als u handelingen met andere lidstaten van de Europese Unie verricht, moet u een intracommunautaire opgave indienen.
  De intracommunautaire opgave dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  Meer info

  • Bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen, en indienen van fiscale fiches

  Als u werknemers of bedrijfsleiders aanwerft, moet u elke maand (zonder uitzondering) de bedrijfsvoorheffing ingehouden op hun bezoldigingen, aangeven en betalen.
  U geeft de bedrijfsvoorheffing aan via de toepassing 'FinProf'.
  Meer info
  U moet ook elk jaar ‘fiscale fiches’ indienen met de toegekende inkomsten van het vorige jaar.
  U dient deze fiches in via de toepassing Belcotax-on-web.
  Werkgever worden: meer info

  • Roerende voorheffing aangeven en betalen

  Als u belastbare roerende inkomsten (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten …) toekent, moet u roerende voorheffing aangeven en betalen.
  U geeft de roerende voorheffing aan via de toepassing 'Rv-on-web'.
  Meer info

  • Horecasector: een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken

  Afhankelijk van uw activiteit en omzetcijfer, moet u al dan niet een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken en dat apparaat registreren bij de FOD Financiën. U moet aan uw klanten een btw-kasticket, aangemaakt met dit systeem, uitreiken.
  Meer info

 • Ik heb het statuut van vennootschap gekozen. Wat zijn mijn boekhoudkundige en fiscale verplichtingen?

  • Een boekhouding voeren

  Elke onderneming moet een boekhouding voeren die aangepast is aan de omvang van de activiteiten.
  Meer info
  Meer info over btw

  • Facturen uitreiken

  Meer info

  • Een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen

  U moet elk jaar een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen.
  Uw aangifte dient u in via de toepassing 'Biztax'. U moet geen speciale aanvraag doen om Biztax te gebruiken.
  U zal vervolgens uw aanslagbiljet ontvangen met daarop het bedrag dat u moet betalen of  terugbetaald krijgt.
  Meer info

  • Voorschotten betalen voor de vennootschapsbelasting

  Meer info over de 'voorafbetalingen'

  • Periodieke btw-aangifte indienen en btw betalen

  U moet, afhankelijk van uw situatie, elke maand of elk kwartaal periodieke btw-aangiften indienen (zie Kalender).
  Btw-aangiften dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  In sommige gevallen bent u vrijgesteld van het indienen van periodieke btw-aangiften.
  Meer info
  U moet de eventueel verschuldigde btw, komende van deze aangiften, betalen binnen dezelfde termijn (zie Kalender).
  Meer info
  U moet ook een decembervoorschot betalen.
  Meer info

  • Een btw-klantenlisting indienen

  U moet elk jaar een klantenlisting indienen.
  De klantenlisting dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  In sommige gevallen moet u geen klantenlisting indienen.
  Meer info

  • Een btw-intracommunautaire opgave indienen

  Als u handelingen met andere lidstaten van de Europese Unie verricht, moet u een intracommunautaire opgave indienen.
  De intracommunautaire opgave dient u in via de toepassing 'Intervat'.
  Meer info

  • Bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen, en indienen van fiscale fiches

  Als u werknemers of bedrijfsleiders in dienst heeft, moet u elke maand (zonder uitzondering) de bedrijfsvoorheffing ingehouden op hun bezoldigingen, aangeven en betalen.
  U geeft de bedrijfsvoorheffing aan via de toepassing 'FinProf'.
  Meer info
  U moet ook elk jaar ‘fiscale fiches’ indienen met de toegekende inkomsten van het vorige jaar.
  U dient deze fiches in via de toepassing Belcotax-on-web.
  Werkgever worden: meer info

  • Roerende voorheffing aangeven en betalen

  Als u belastbare roerende inkomsten (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten…) toekent, moet u roerende voorheffing aangeven en betalen.
  U geeft de roerende voorheffing aan via de toepassing 'Rv-on-web'.
  Meer info

  • Horecasector: een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken

  Afhankelijk van uw activiteit en omzetcijfer, moet u al dan niet een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken en dat apparaat registreren bij de FOD Financiën. U moet aan uw klanten een btw-kasticket, aangemaakt met dit systeem, uitreiken.
  Meer info

 • Wie kan ik contacteren voor deze stappen en verplichtingen?

  • Oprichten van uw onderneming :  contacteer een ondernemingsloket en/of een boekhouder (inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, activatie van een btw-nummer…)
  • Fiscale verplichtingen en boekhouding : contacteer een boekhouder, een accountant of een belastingconsulent (die onder andere uw btw-aangiften, aangiften personen- of vennootschapsbelasting,… kunnen indienen)
  • Personeelsbeheer, bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches : contacteer een sociaal secretariaat

  Een mandaat is een volmacht die u (als zelfstandige of als onderneming) toekent aan een derde zodat hij in uw plaats handelingen kan verrichten in één of meerdere online toepassingen van de FOD Financiën. De mandaten worden via de toepassing « Mandaten » toegekend.

  Bijvoorbeeld: u kunt een btw-mandaat verlenen aan uw boekhoudkantoor voor het indienen van uw btw-aangifte via Intervat.

  Een mandaat is nodig wanneer de derde die de aangifte indient geen rechtstreekse band (zoals bijvoorbeeld zaakvoerder of personeelslid) met uw onderneming heeft. Om een taak inzake fiscale aangifte te delegeren aan een medewerker van uw onderneming, gebruikt u daarentegen een rol.

 • Nuttige informatie

  Vragen?

  U kunt terecht bij ons Contactcenter, of u kunt naar één van onze 11 Infocenters gaan.

  Toegang tot de e-services en het dossier van uw onderneming

  U kunt online het dossier van uw onderneming raadplegen via MyMinfinPro.

  U krijgt toegang tot MyMinfinPro en de andere e-services via uw elektronische identiteitskaart (e-ID).
  U heeft een kaartlezer en uw pincode nodig, en u moet de eID software downloaden.