Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een onderneming starten

U bent een Belgische inwoner en u wil een onderneming opstarten in België? Op deze pagina vindt u algemene informatie over de fiscale stappen en verplichtingen.

Voor de andere stappen en verplichtingen (RSZ, verzekeringen,…) gaat u naar de website van FOD Economie.

Een onderneming starten

 • Wat zijn de stappen op fiscaal vlak om een onderneming te starten?

  1. Kies een juridisch statuut: eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon) of vennootschap (rechtspersoon)
    
  2. Als u het juridische statuut van vennootschap heeft gekozen: richt de vennootschap op
   Meer info over de verschillende vennootschapsvormen
    
  3. Open een zichtrekening op naam van uw onderneming
    
  4. Schrijf uw onderneming in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om een ondernemingsnummer te krijgen
    
  5. Bepaal uw belastingregime voor de btw
    
  6. Activeer uw ondernemingsnummer als btw-nummer

 • Ik heb het statuut van zelfstandige gekozen. Wat zijn mijn boekhoudkundige en fiscale verplichtingen?

  • Een aangifte in de personenbelasting indienen
   U moet ieder jaar een aangifte in de personenbelasting indienen en uw inkomsten uit de zelfstandige activiteit van het vorige jaar aangeven.
   U zal vervolgens uw aanslagbiljet ontvangen met daarop het bedrag dat u moet betalen of  terugbetaald krijgt.

  • Voorschotten betalen voor de personenbelasting

  • Roerende voorheffing aangeven en betalen
   Als u belastbare roerende inkomsten (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten …) toekent, moet u roerende voorheffing aangeven en betalen. U geeft de roerende voorheffing aan via MyMinfin.
    
  • Horecasector: een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken
   Afhankelijk van uw activiteit en omzetcijfer, moet u al dan niet een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken en dat apparaat registreren bij de FOD Financiën. U moet aan uw klanten een btw-kasticket, aangemaakt met dit systeem, uitreiken.
 • Ik heb het statuut van vennootschap gekozen. Wat zijn mijn boekhoudkundige en fiscale verplichtingen?

  • Een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen
   U moet elk jaar een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen.
   Uw aangifte dient u in via Biztax. U moet geen speciale aanvraag doen om Biztax te gebruiken. U zal vervolgens uw aanslagbiljet ontvangen met daarop het bedrag dat u moet betalen of terugbetaald krijgt.
    
  • Voorschotten betalen voor de vennootschapsbelasting

  • Periodieke btw-aangifte indienen en btw betalen
   U moet, afhankelijk van uw situatie, elke maand of elk kwartaal periodieke btw-aangiften indienen (zie Kalender). Btw-aangiften dient u in via Intervat.
   In sommige gevallen bent u vrijgesteld van het indienen van periodieke btw-aangiften.
   U moet de eventueel verschuldigde btw, komende van deze aangiften, betalen binnen dezelfde termijn (zie Kalender).
    
  • Een btw-klantenlisting indienen
   U moet elk jaar een klantenlisting indienen. De klantenlisting dient u in via Intervat.
   In sommige gevallen moet u geen klantenlisting indienen.
    
  • Een btw-intracommunautaire opgave indienen
   Als u handelingen met andere lidstaten van de Europese Unie verricht, moet u een intracommunautaire opgave indienen
   De intracommunautaire opgave dient u in via Intervat.
    
  • Bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen, en indienen van fiscale fiches
   Als u werknemers of bedrijfsleiders in dienst heeft, moet u elke maand (zonder uitzondering) de bedrijfsvoorheffing ingehouden op hun bezoldigingen, aangeven en betalen. U geeft de bedrijfsvoorheffing aan via FinProf.
   U moet ook elk jaar fiscale fiches indienen met de toegekende inkomsten van het vorige jaar. U dient deze fiches in via Belcotax-on-web.
    
  • Roerende voorheffing aangeven en betalen
   Als u belastbare roerende inkomsten (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten…) toekent, moet u roerende voorheffing aangeven en betalen. U geeft de roerende voorheffing aan via MyMinfin.
    
  • Horecasector: een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken
   Afhankelijk van uw activiteit en omzetcijfer, moet u al dan niet een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken en dat apparaat registreren bij de FOD Financiën. U moet aan uw klanten een btw-kasticket, aangemaakt met dit systeem, uitreiken.
    
  • Vereiste stappen voor het UBO-register 
   U moet de uiteindelijke begunstigden van uw bedrijf registreren in het UBO-register, dat wil zeggen de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over uw bedrijf. Aan deze verplichting moet uiterlijk 30 dagen na de oprichtingsdatum van je bedrijf zijn voldaan.
 • Wie kan ik contacteren voor deze stappen en verplichtingen?

  • Oprichten van uw onderneming: contacteer een ondernemingsloket en/of een boekhouder (inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, activatie van een btw-nummer…)
  • Fiscale verplichtingen en boekhouding: contacteer een accountant of een belastingadviseur (die onder andere uw btw-aangiften, aangiften personen- of vennootschapsbelasting,… kan indienen)
  • Personeelsbeheer, bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches: contacteer een sociaal secretariaat

  Een mandaat is een volmacht die u (als zelfstandige of als onderneming) toekent aan een derde zodat hij in uw plaats handelingen kan verrichten in één of meerdere online toepassingen van de FOD Financiën. U verleent een mandaat via Mandaten.

  Bijvoorbeeld: u kunt een btw-mandaat verlenen aan uw boekhoudkantoor voor het indienen van uw btw-aangifte via Intervat.

  Een mandaat is nodig wanneer de derde die de aangifte indient geen rechtstreekse band (zoals bijvoorbeeld zaakvoerder of personeelslid) met uw onderneming heeft. Om een taak inzake fiscale aangifte te delegeren aan een medewerker van uw onderneming, gebruikt u daarentegen een rol.

 • Nuttige informatie

  Vragen?

  U kunt terecht bij ons Contactcenter.

  Toegang tot de e-services en het dossier van uw onderneming

  U kunt online het dossier van uw onderneming raadplegen via MyMinfin.

  U krijgt toegang tot MyMinfin en de andere e-services via uw elektronische identiteitskaart (e-ID).
  U heeft een kaartlezer en uw pincode nodig, en u moet de eID software downloaden.