Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Centra Grote Ondernemingen

Centra Grote Ondernemingen

 • Structuur

  Sinds 1 juli 2015 zijn er binnen de Administratie Grote Ondernemingen (GO)

  • zeven centra GO voor de controle en geschillenbehandeling van de grote ondernemingen
  • één centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles met drie afdelingen: beheer, controle en sectorcoördinatie.  

  De centra GO zijn bevoegd voor:

  • het nazicht van de fiscale situatie
  • de vestiging
  • de behandeling van betwistingen
  • de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties ​wat betreft:
   • inkomstenbelastingen
   • met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
   • belasting over de toegevoegde waarde
   • diverse taksen 

  De afdeling controle van het centrum GO Beheer & Gespecialiseerde Controles heeft dezelfde bevoegdheden als de centra GO en is onder andere bevoegd voor vijf specifieke domeinen:

  • financiële sector
  • verrekenprijzen
  • btw-eenheden
  • tax shelter voor de productie van audiovisuele werken en podiumkunsten
  • diverse taksen.  

  De afdeling sectorcoördinatie is:

  • het uniek contactpunt voor alle fiscale vragen of informatie
  • volgt de risico’s per sector op
  • zorgt voor de interne coördinatie van de diensten
  • analyseert de doelgroep grote ondernemingen.  

  De afdeling beheer verwerkt de aangiften, werkt van de gegevens van de ondernemingen bij, voert van eenvoudige rechtzettingen uit, geeft inzage in uw dossier en reikt bepaalde attesten en vergunningen uit.

  De administrateur GO belast met de leiding van de centra GO. De administrateur GO verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie GO. Als manager is de administrateur GO verantwoordelijk voor het bereiken van de verwachte resultaten en van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Administratie GO alsook voor het optimale beheer van de terbeschikkinggestelde middelen. Hij coördineert en verzekert eveneens de opvolging van de dagelijkse werking met het oog op de correcte uitvoering van de sleutelopdrachten. Hij tekent mee de strategie voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit uit en treedt op als sponsor voor projecten binnen zijn administratie.

  Met deze organisatiestructuur garandeert de FOD Financiën een dienstverlening op maat van de grote ondernemingen en organiseert ze een adequate controleaanpak.

  Meer weten?  Ontdek GO (PDF, 1.06 MB)

  Bepalingen

 • Centra GO

  Twee types centra:

  • De 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ behandelen alle aspecten van de fiscaliteit. Het is niet langer de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn. Het is de onderneming of vereniging zélf die het uitgangspunt vormt voor die organisatie.
    
  • In het centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ fungeert de afdeling Sectorcoördinatie als uniek contactpunt voor de grote ondernemingen en de afdeling Beheer staat onder andere in voor de verwerking van de aangiften. Dit centrum staat ook in voor de controle en het beheer van de geschillen in vijf specifieke domeinen:
    
   • financiële sector
   • verrekenprijzen
   • btw-eenheden
   • Tax Shelter
   • diverse taksen
 • Contactgegevens centra GO

  Centrum GO Correspondentieadres E-mailadres
  Centrum Grote Ondernemingen Antwerpen G. Crommenlaan 6,  bus 704
  9050 Gent
  GO Antwerpen
  Centrum Grote Ondernemingen Brugge G. Crommenlaan 6,  bus 702
  9050 Gent
  GO Brugge
  Centrum Grote Ondernemingen Brussel G. Crommenlaan 6,  bus 700
  9050 Gent
  GO Brussel
  Centrum Grote Ondernemingen Charleroi Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 708
  5100 Namur
  GO Charleroi
  Centrum Grote Ondernemingen Gent G. Crommenlaan 6,  bus 703
  9050 Gent
  GO Gent
  Centrum Grote Ondernemingen Luik Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 709
  5100 Namur
  GO Luik
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven G. Crommenlaan 6,  bus 706
  9050 Gent
  GO Leuven
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven - Antenne Hasselt G. Crommenlaan 6,  bus 706
  9050 Gent
  GO Hasselt
  Centrum Grote Ondernemingen - Beheer & Gespecialiseerde
  Controles (afgekort Centrum GO Brussel BGC)
  G. Crommenlaan 6,  bus 701
  9050 Gent

  Go Brussel BGC

  Afdelingen van Centrum GO Brussel BGC Correspondentieadres E-mailadres
  Afdeling Beheer G. Crommenlaan 6,  bus 730
  9050 Gent

  Directe belastingen – Team DB
  Btw - Team btw

  Afdeling Controle G. Crommenlaan 6,  bus 711
  9050 Gent

  Controle
  Verrekenprijzen
  Tax Shelter 
  Diverse taksen

  Afdeling Sectorcoördinatie G. Crommenlaan 6,  bus 731
  9050 Gent
  Sectorcoördinatie