Centra Grote Ondernemingen

Centra Grote Ondernemingen

 • Context

  Op 1 juli 2015 zijn 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ opgericht voor de controle en geschillenbehandeling van de grote ondernemingen en 1 centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ te Brussel. Deze centra behoren tot de Administratie Grote Ondernemingen (GO).

  De centra zijn georganiseerd op basis van hun hoofdtaken – zonder een onderscheid te maken in de aard van de belastingen – voor de doelgroep grote ondernemingen.
   
  De Centra Grote Ondernemingen zijn bevoegd voor:

  • het nazicht van de fiscale situatie
  • de vestiging
  • de behandeling van betwistingen
  • de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties

   wat betreft:

   • inkomstenbelastingen
   • met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
   • belasting over de toegevoegde waarde
   • diverse taksen

   met uitzondering van de bepalingen betreffende hun inning en invordering

  De afdeling Controle van het Centrum Grote Ondernemingen Beheer & Gespecialiseerde Controles heeft dezelfde bevoegdheden als de Centra Grote  Ondernemingen en is onder andere bevoegd voor de uitvoering van de wetgeving over Tax Shelter.

  De afdeling Sectorcoördinatie van het Centrum Grote Ondernemingen Beheer & Gespecialiseerde Controles is:

  • het uniek contactpunt voor alle fiscale vragen of informatie
  • volgt de risico’s per sector op
  • zorgt voor de interne coördinatie van de diensten
  • analyseert de doelgroep grote ondernemingen

  De afdeling beheer heeft als belangrijkste taken het verwerken van de aangiften, het bijwerken van de gegevens van de ondernemingen, het uitvoeren van eenvoudige rechtzettingen, het inzage geven in uw dossier en het uitreiken van bepaalde attesten en vergunningen.

  Met deze modernisering garandeert de FOD Financiën een dienstverlening op maat van de grote ondernemingen en organiseert ze een adequate controleaanpak.

  Bepalingen

 • Centra GO

  Twee types centra:

  • De 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ behandelen alle aspecten van de fiscaliteit. Het is niet langer de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn. Het is de onderneming of vereniging zélf die het uitgangspunt vormt voor die organisatie.
  • In het centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ fungeert de afdeling Sectorcoördinatie als uniek contactpunt voor de grote ondernemingen en de afdeling Beheer staat onder andere in voor de verwerking van de aangiften. Dit centrum staat ook in voor de controle en het beheer van de geschillen in vijf specifieke domeinen:
   • specifieke activiteitensectoren
   • verrekenprijzen
   • btw-eenheden
   • Tax Shelter
   • diverse taksen
 • Contactgegevens
  Centrum GO Adres E-mailadres
  Centrum Grote Ondernemingen Antwerpen Italiëlei 4
  2000 Antwerpen
  go.antwerpen@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Brugge Gustave Vincke Dujardinstraat 4
  8000 Brugge
  go.brugge@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Brussel Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3350
  1000 Brussel
  goge.bru.reg@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemigen Charleroi Place Albert Ier 4, boite 16
  6000 Charleroi
  ge.charleroi@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Gent Gaston Crommenlaan 6 bus 703
  9050 Ledeberg
  go.gent@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Luik Rue de Fragnée 2, boite 111
  4000 Liège
  ge.liege@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven Philipssite 3A bus 1
  3001 Heverlee
  go.leuven@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven - Antenne Hasselt Voorstraat 43 bus 52 blok C
  3500 Hasselt
  go.hasselt@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen - Beheer & Gespecialiseerde
  Controles (afgekort Centrum GO Brussel BGC)
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3351
  1000 Brussel

  goge.bgc.gcs@minfin.fed.be

   

  Afdelingen van het Centrum Grote Ondernemingen –
  Beheer & Gespecialiseerde Controles
  (afgekort Centrum GO Brussel BGC)
  Adres E-mailadres
  Afdeling Beheer Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3353
  1000 Brussel

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Specifieke sectoren van het hele land: goge.beheer.gestion1@minfin.fed.be

  Franse taalgebied: goge.beheer.gestion2@minfin.fed.be

  Provincies Antwerpen en  Oost-Vlaanderen: goge.beheer.gestion3@minfin.fed.be

  Provincies West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant: goge.beheer.gestion4@minfin.fed.be

  Afdeling Controle Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3352
  1000 Brussel

  goge.gesp.controle.spec@minfin.fed.be

  Team Verrekenprijzen: transferpricing.unit@minfin.fed.be

  Team Tax Shelter: taxshelter@minfin.fed.be

  Team diverse taksen: diversetaksen.taxesdiverses@minfin.fed.be

  Afdeling Sectorcoördinatie Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3354
  1000 Brussel
  goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be