Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP)

Het ‘Co-operative Tax Compliance Programme’ (CTCP) biedt een nieuwe manier voor de zeer grote ondernemingen en de FOD Financiën om samen te werken in een relatie die gebaseerd is op gerechtvaardigd vertrouwen en transparantie.

Via het CTCP kunnen grote ondernemingen en de Administratie Grote Ondernemingen van de FOD Financiën samenwerken in een partnerschap dat gebaseerd is op:

 • begrip voor elkaars positie en
 • duidelijk afgesproken verwachtingen.

Dat maakt het mogelijk fiscale risico's te beheersen en zoveel mogelijk rechtszekerheid te creëren.
 

 Ontdek het CTCP in detail (PDF, 441.4 KB)

Enquêteresultaten (december 2021)
 

Het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) in het kort

 • Wat is het CTCP?

  Het CTCP stelt bedrijven in staat sneller rechtszekerheid te krijgen over fiscale kwesties. Ondernemingen profiteren ook van een verbetering van hun fiscale imago en van een betere corporate governance en interne risicobeheerssystemen.

  Het bestaan van een robuust Tax Control Framework - dat wil zeggen een geheel van processen, interne controleprocedures en rollen en verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat de fiscale risico's van een onderneming geïdentificeerd zijn en beheerst worden - is een van de belangrijkste kenmerken, samen met een proactieve en open dialoog.

  Het uiteindelijke doel is een snellere rechtszekerheid voor ondernemingen en een betere naleving van de fiscale verplichtingen.

  Het CTCP is gebouwd rond acht kernprincipes:

  • een uniek contactpunt en een opvolgingsteam
  • bedrijfskennis en bedrijfsgerelateerd inzicht
  • naleving van wettelijke fiscale verplichtingen en gelijke fiscale behandeling
  • fiscale strategie en transparantie over fiscale planning binnen de wettelijk toegestane grenzen
  • proactieve melding en transparante communicatie
  • aanwezigheid van een Tax Control Framework
  • snellere rechtszekerheid door te werken in het heden
  • een op maat gesneden controlestrategie
 • Wat zijn de betrokken belastingsoorten?

  Het CTCP heeft betrekking op de inkomstenbelastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen en diverse taksen die onder de bevoegdheid van de administratie GO vallen (met uitzondering van de bepalingen voor de inning en de invordering van belastingen).

 • Is het iets voor mijn onderneming?

  Het CTCP richt zich op zeer grote ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen.

  Ze worden geïdentificeerd op basis van hun omzet, balanstotaal, aantal werknemers en het bedrag van de betaalde belastingen.

  Als er andere ondernemingen deel uitmaken van hun groep, worden ook die opgenomen overeenkomstig de consolidatieregels.

  De ondernemingen moeten over een Tax Control Framework beschikken.

 • Wat zijn de voordelen voor mijn onderneming?

  • Meer afgedekte fiscale risico’s
  • Vast aanspreekpunt
  • Snellere rechtszekerheid
  • Een beter fiscaal imago
  • Versterkte corporate governance
  • Robuustere systemen voor risicobeheer
  • Meer vrijwillige compliance
  • Efficiëntere fiscale controles
  • Minder geschillen
 • Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

  CTCP: les 4 phrases

  Het CTCP is verdeeld in vier fasen.

  • Kandidatuur en verkennend gesprek tussen het topmanagement van de onderneming en de administrateur GO om de mogelijkheden voor deelname aan het CTCP af te toetsen.
  • Intakefase, waarin de kernelementen van het CTCP worden besproken.
  • Aanvaardingsfase – het CTCP treedt in werking zodra het door beide partijen is ondertekend.
  • Operationele modus met overleg, indiening en beoordeling: dit is de actieve fase van het CTCP.

  Meer informatie