Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP)

Het ‘Co-operative Tax Compliance Programme’ (CTCP) biedt een nieuwe manier voor de zeer grote ondernemingen en de FOD Financiën om samen te werken in een relatie die gebaseerd is op gerechtvaardigd vertrouwen en transparantie, om de compliance te verbeteren en met het voordeel van één aanspreekpunt.

Via het CTCP kunnen grote ondernemingen en de Administratie Grote Ondernemingen van de FOD Financiën samenwerken in een partnerschap dat gebaseerd is op:

 • begrip voor elkaars positie en
 • duidelijk afgesproken verwachtingen.

Dat maakt het mogelijk fiscale risico's te beheersen en zoveel mogelijk rechtszekerheid te creëren.
 

Meer informatie:

 Ontdek het CTCP in detail (PDF, 4.34 MB)

 Ontdek de leidraad bij beoordeling van het Tax Control Framework (PDF, 371.95 KB)

Enquêteresultaten (december 2021)
 

Het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) in het kort

 • Wat is het CTCP?

  Het CTCP stelt bedrijven in staat sneller rechtszekerheid te krijgen over fiscale kwesties. Ondernemingen profiteren ook van een verbetering van hun fiscale imago en van een betere corporate governance en interne risicobeheerssystemen.

  De onderneming beschikt over één vast contactpunt, de coördinator. Die zorgt samen met een opvolgingsteam voor een vlotte communicatie tussen de onderneming en de Administratie GO. Om een vlotte communicatie mogelijk te maken, kunnen deelnemende ondernemingen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator, zonder tussenkomst van het Contactcenter.

  Het bestaan van een robuust Tax Control Framework - dat wil zeggen een geheel van processen, interne controleprocedures en rollen en verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat de fiscale risico's van een onderneming geïdentificeerd zijn en beheerst worden - is een van de belangrijkste kenmerken, samen met een proactieve en open dialoog.

  Het uiteindelijke doel is een snellere rechtszekerheid voor ondernemingen en een betere naleving van de fiscale verplichtingen.

  Het CTCP is gebouwd rond acht kernprincipes:

  • een uniek contactpunt en een opvolgingsteam;
  • bedrijfskennis en bedrijfsgerelateerd inzicht;
  • naleving van wettelijke fiscale verplichtingen en gelijke fiscale behandeling;
  • fiscale strategie en transparantie over fiscale planning binnen de wettelijk toegestane grenzen;
  • proactieve melding en transparante communicatie;
  • aanwezigheid van een Tax Control Framework;
  • snellere rechtszekerheid door te werken in het heden;
  • een op maat gesneden controlestrategie.
 • Wat zijn de betrokken belastingsoorten?

  Het CTCP heeft betrekking op de inkomstenbelastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen en diverse taksen die onder de bevoegdheid van de administratie GO vallen (met uitzondering van de bepalingen voor de inning en de invordering van belastingen).

 • Is het iets voor mijn onderneming?

  Het CTCP richt zich op zeer grote ondernemingen. Als er andere ondernemingen deel uitmaken van hun groep, nemen deze ook deel aan het CTCP. De ondernemingen moeten over een Tax Control Framework beschikken.

 • Wat zijn de voordelen voor mijn onderneming?

  • Vast aanspreekpunt;
  • Snellere rechtszekerheid;
  • Efficiëntere fiscale controles;
  • Meer afgedekte fiscale risico’s;
  • Een beter fiscaal imago;
  • Versterkte corporate governance;
  • Robuustere systemen voor risicobeheer;
  • Meer vrijwillige compliance;
  • Minder geschillen.

  De FOD Financiën staat u graag bij als u uw deelname zelf wilt bekendmaken, ook al delen ze de namen van de deelnemers niet. 

 • Welke fasen doorloopt een deelnemer?